Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

Výuka

Nedílnou součástí léčebně preventivní péče urologické kliniky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze je výuka českých i zahraničních studentů, jejichž počet se v posledních letech podstatně zvýšil. Výuku studentů 6., 4., 3. ročníků, bakalářů a v povinně volitelných kurzů vede kromě přednosty a jeho zástupce pro vzdělávací a vědeckou činnost dalších 7 lékařů s úvazkem 0,1 na 3. LF UK současně s externími spolupracovníky z Fakultní Thomayerovy nemocnice a Ústřední vojenské nemocnice.

Pod vedením lékařů urologické kliniky pracují studenti 5. ročníků na diplomových pracích s urologickou tématikou.

Postgraduální výuka probíhá ve spolupráci s Českou urologickou společností a Oborovou komisí urologie při Ministerstvu zdravotnictví ČR. V současné době je na urologické klinice zapojeno do Postgraduálního doktorského studia pod vedením školitelů urologické kliniky 6 lékařů.

Prostřednictvím klinických seminářů a klinických dnů poskytuje klinika lékařům, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci FNKV možnost erudice v oboru a přípravu k atestacím.

Pro studenty všech urologických klinik zpracovala naše klinika internetovou učebnici, která je průběžně aktualizována (http://www.urologieprostudenty.cz).

Urologická klinika řadu let spolupracuje na základě smlouvy s nemocnicí ve Vesoulu ve Francii, která přijala na odbornou stáž několik našich lékařů.

Granty a publikační činnost

V letošním roce uspěla Urologická klinika v grantovém řízení 4. výzvy Operačního programu „Praha Konkurenceschopnost; prioritní osa Inovace a podnikání; oblast podpory Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí“. V únoru roku 2011 tak byly zahájeny práce na rozsáhlém projektu „Podpora baze základního výzkumu Centra pro integrované studium pánve“. Projekt bude realizován Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady na odděleních mající souvislost s problematikou poranění pánve a dále ve spolupráci s Centrem pro integrované studium pánve na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Klinice byly v minulosti dále uděleny 4 granty IGA MZ ČR, 2 granty GAUK, dále je spoluřešitelem VZ-3 "Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie úrazů" ministerstva školství ČR.

Od založení urologie jako samostatného oboru bylo publikováno v českých i zahraničních časopisech více než 300 odborných článků a předneseno přes 500 sdělení.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV