Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci zavádíme tato organizační opatření

Důvodem je výrazný nárůst případů s onemocněním COVID 19, kdy se snažíme snížit riziko nákazy mezi pacienty a současně ochránit zdravotnický personál, s cílem zachovat kompletní provoz Urologické kliniky i v době epidemie.

Návštěvy
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se vedení FNKV rozhodlo s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání vyhlásit

                                                                          ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Návštěva ambulance

Z důvodu omezení možné expozice viru i u bezpříznakových osob je NUTNÉ:

  • do čekárny vstupovat jednotlivě z důvodu měření tělesné teploty pomocí termokamery
  • dodržovat dostatečné rozestupy (2 m)
  • omezit počet osob v čekárně
  • u vstupu do čekárny jsou umístěny triážové dotazníky, jejichž vyplnění je povinné

Doprovod v ambulanci

  • je povolen pro imobilní pacientky (ostatní prosíme, aby počkali v areálu nemocnice)

Je nám velmi líto, že k nějakým omezením musíme přistupovat, ale děje se tak z důvodu snahy snížit koncentraci a počet cizích osob pohybujících se v zařízení a omezit tak riziko nákazy našich pacientů a zaměstnanců.

 

 

Vážená paní/vážený pane,

vítáme vás na internetových stránkách Urologické kliniky. Před vyčleněním urologie jako samostatného oboru bylo zvykem provádět urologické výkony v rámci chirurgie. Na Vinohradech to byl osobně prof. MUDr. Emerich Polák, DrSc., z jeho pověření se této problematice dále věnoval mimo vlastní chirurgickou operativu i MUDr. I. Telecký.

Vlastní založení urologické péče v nemocnici na Královských Vinohradech je spjato se jménem prof. MUDr. Jana B. Martinka CSc. V urologii vycházel ze školy doc. Rejska a Prof. Kovařovice, k nimž se vždy hlásil. Od svého příchodu do nemocnice v r. 1966 věnoval veliké úsilí zavedení vyšetřovacích metod, operativy a správné urologické péče o pacienty a stal se tak zakladatelem vinohradské urologické koncepce. Ze skromných začátků vytvořil (tehdy ještě MUDr. J. B. Martinek) v roce 1974 ordinariát a v roce 1985 samostatné urologické oddělení v budově H. Mnohaletou spolupracovnicí mu byla vrchní sestra Květa Hlínová. Pracoviště vedl až do svého odchodu do důchodu v roce 1990.

Poté oddělení převzal doc. MUDr. Michael Urban a dovedl jej v roce 1991 ke statutu kliniky. Významně rozšířil pracoviště a získal nové technologie (extrakorporální litotrypsi, intervenční UZ vybavení atd.) Vypracoval a zavedl řadu nových postupů, zejména v operativě nádorů prostaty a močového měchýře, náhrad ureterů, zcela prioritní varianty operací inkontinence u mužů. Dovedl pracoviště k řadě grantů, mezinárodních spoluprací a široké vědecko-výzkumné práci a publikační činnosti. Současným přednostou kliniky je od roku 2011 doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.

Jedním z největších grantů na naší klinice je v současné době projekt PODPORA BAZE ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU CENTRA PRO INTEGROVANÉ STUDIUM PÁNVE.

Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV