Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Granty

 • GAAV S 4050005 (2000 - 2004)
  "Tkáňové inženýrství kůže a centrálního nervového systému"
  Hlavní řešitel : ing. J.Vacík, CSc., ÚMCH AV ČR
  Spoluřešitel : RNDr. B.Dvořánková, prim. MUDr. L.Brož
 • MŠMT LN 00A065 (2000 - 2004)
  "Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad - projekt NVC".
  Koordinátor: prof. MUDr. E. Syková, DrSc. UK Praha
  Klíč. pracovník: RNDr. B. Dvořánková
 • GAČR 106/03/0514 (2003-2005)
  "Modifikované polymery pro tkáňové inženýrství"
  Odpovědný řešitel : Prof. Ing. V.Švorčík, DrSc. VŠCHT Praha
  Odpovědný spoluřešitel : RNDr. B.Dvořánková
 • IGA 2008 - 2011 10014-4 
  Optimalizace objemové resuscitace u rozsáhle popálených dospělých pacientů pomocí neinvazivní monitorace hemodynamiky
  a minimalizace krevních ztrát v průběhu operačních výkonů bedside monitorací hemokoagulace tromboelastografem.
  Odpovědný řešitel:  MUDr. Monika Tokarik
  Spoluřešitel: MUDr. Martin Balík, Ph.D.
 • Grant IGA NS10507-3/2009 (2009 - 2011)
  Inovace léčby kriticky popálených pacientů krytím široce síťovaných autotransplantátů lidskými keratinocyty kultivovanými in vitro na acelulární xenomatrix
  Řešitel: RNDr. Eva Matoušková, CSc.
  Spoluřešitel: MUDr. Robert Zajíček 

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV