Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro klienty a pacienty

Objednávání termínů na jednotlivé ambulance možno na http://objednavky.fnkv.cz 

Pracovnělékařská péče může být  poskytována na všech ambulancích kliniky. 
Ambulance pracovního lékařství  ji poskytuje zejména organizacím, ve kterých jsou vykonávány rizikové a jinak zdravotně náročné práce. Ambulance očkování a cestovní medicíny poskytuje tuto péči převážně organizacím, které vysílají své zaměstnance na služební cesty do zahraničí a také soukromým osobám majícím zájem u tuto péči.

Poskytování primární ambulantní péče zajišťují rovněž ambulance praktických lékařů pro dospělé. Tito lékaři  poskytují primární lékařskou péči občanům, kteří se rozhodli se zde registrovat. Podílejí se i na poskytování pracovnělékařských služeb.

Pro ty, kteří se rozhodli přestat kouřit, svou šanci na úspěch zvýší vyhledáním odborné pomoci v Centru pro závislé na tabáku, které je součástí služeb kliniky.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV