Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Informace pro separátorové dárce

AFERETICKÉ ODBĚRY (SEPARÁTORY)
- speciální přístrojové odběry pouze jednotlivých krevních složek (destičky, plazma, červené krvinky)
- zdravotní způsobilost stejná jako u plné krve, ale klade se větší důraz na nemoci srdce a oběhu
- nutné kvalitní žíly
- nepřítomnost varixů (křečových žil) nebo stavu po jejich operaci
- absolvování min. 1 bezproblémového odběru plné krve (bez kolapsů, nevolností a jiných komplikací)

• věk: 21-60 let
• hmotnost: ženy nad 60 kg, muži nad 65 kg
• zvláštní vyšetření:
a)    EKG 1x ročně
b)    elektroforéza bílkovin (ELFO) 1x ročně
c)    celková bílkovina 2x ročně
d)    u žen po porodu nebo u příjemce krevní transfuze HLA protilátky 
• možné komplikace
mravenčení rtů nebo jazyka, svalové křeče, zimnice z rozkolísání hladiny vápníku, hned nahlásit dohlížejícímu personálu, který podá vápník nebo upraví rychlost odběru

•strava:
- stejná jako před odběrem plné krve – netučná, ale ne nalačno, dostatečný pitný režim
- po odběru zvýšit příjem bílkovin (tvarohy, sýry, jogurty…)
- den pracovního volna jako v případě plné krve


3 typy aferetických odběrů:
 •  Krevní destičky
 •  Plazma
 •  Červené krvinky

 KREVNÍ DESTIČKY (trombocytaferéza)
- odběr trombocytů a části plazmy pomocí přístroje do plastových vaků, zbytek krevních složek se vrátí dárci
- 1 žilní přístup (1 vpich), střídání cyklů odběru a návratu                                                                                      - množství: dle hmotnosti a počtu trombocytů
- trvání: max. 70 minut
- frekvence: 1x za 4 týdny, výjimečně 1x za 2 týdny, možné střídat s odběry plné krve – odstup 4 týdny mezi plnou krví a separátorem i naopak, interval plná krev-plná krev musí být zachován (ženy 4 měsíce, muži 3 měsíce)
- doplnění v organismu: dny
- nutný dostatečný počet trombocytů
- jen pro předem objednané nebo telefonicky zvané, případně pro urgentní potřebu lze dárce s jeho souhlasem převést z odběru plné krve
- potřebná jistá časová flexibilita – občasné urgentní telefonické zvaní kvůli potřebě zajistit odběr pro konkrétního pacienta ještě týž den
- možnost odběru bez příspěvku (odečet z daní jako u plné krve, odběr se započítává pro získání Jánského plakety) nebo s příspěvkem (bez odečtu z daní, nezapočítává se pro získání Jánského plakety)

- občerstvení v našem bufetu dle výběru v ceně obdržené poukázky: 

  • Bezpříspěvkoví dárci: 120 Kč
  • S příspěvkem: 90 Kč

- kontakty: +420 26716 3070 nebo 3073
Informace pro dárce krevních destiček na separátoru - ke stažení ZDE 


PLAZMA (plazmaferéza)
- odběr plazmy pomocí přístroje do plastových vaků, zbytek krevních složek se vrátí dárci
- z jednoho žilního přístupu (1 vpich)
- množství: dle hmotnosti, většinou 600-680 ml
- trvání: max. 45-60 minut
- frekvence: 1x za 4 týdny, výjimečně 1x za 2 týdny, možné střídat s odběry plné krve –  odstup 4 týdny mezi plnou krví a separátorem i naopak, interval plná krev-plná krev musí být zachován (ženy 4 měsíce, muži 3 měsíce)
- doplnění v organismu: dny, část odebraného objemu doplněna fyziologickým roztokem (0,9% roztok NaCl), zbytek pitným režimem

- občerstvení v našem bufetu dle výběru v ceně obdržené poukázky: 120 Kč

- odečet z daní jako u plné krve, odběr se započítává pro získání Jánského plakety
Informace pro dárce krevní plazmy na separátoru - ke stažení ZDE


ČERVENÉ KRVINKY (erytrocytaferéza)
- odběr červených krvinek pomocí přístroje do plastových vaků, zbytek krevních složek se vrátí dárci
- většinou z jednoho žilního přístupu (1 vpich)
- množství: dle hmotnosti a množství červeného krevního barviva (hemoglobinu) 
- trvání: 30-45 minut
- frekvence: 6 měsíců mezi 2 erytrocytaferézami, možné střídat s odběry plné krve –  plná krev-erytrocytaferéza 3 měsíce, erytrocytaferéza-plná krev 6 měsíců, při střídání s ostatními separátory odstup 2 měsíce
- doplnění v organismu: měsíce, vyšší ztráta červených krvinek a železa
- hmotnost: nad 70 kg
- vstupní hodnota červeného krevního barviva (hemoglobinu): nad 141 g/l
- po odběru dárce na TO obdrží preparát s obsahem železa
- za měsíc dárce pozván na kontrolu krevního obrazu
- odečet z daní jako u plné krve, odběr se započítává pro získání Jánského plakety
- naše TO provádí pouze výjimečně
Informace pro dárce červených krvinek na separátoru - ke stažení ZDE 
 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV