Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Triáž

Triáž popálených dospělých a dětí

Transport přímo do popáleninového centra je indikován u pacientů splňujících aspoň jedno kritérium:

U dospělých:
II. stupně více než 20 % celkového tělesného povrchu
III. stupně více než 5 % celkového tělesného povrchu
senioři nad 65 let- II. stupně více než 10% tělesného povrchu
a při popálneí II. či vyššího stupně na jedné ze závažných lokalizací: obličej, krk, ruce, nohy, genitál.

U dětí:
Věková kategorie 0 – 3 roky
II. stupeň více než 5 % celkového tělesného povrchu,
IIb. a vyšší stupeň v jakémkoliv rozsahu a lokalizaci.

Věková kategorie 3 – 10 let
II. stupeň více než 10 % celkového tělesného povrchu,
IIb. a vyšší stupeň v jakémkoliv rozsahu a lokalizaci. 

Věková kategorie 10 – 15 let
II. stupeň více než 15 % celkového tělesného povrchu,
IIb. a vyšší stupeň v jakémkoliv rozsahu a lokalizaci. 

Věková kategorie 15 – 18 let
II. stupeň více než 20 % celkového tělesného povrchu,
IIb. a vyšší stupeň v jakémkoliv rozsahu a lokalizaci.

a při popálení II. či vyššího stupně u všech věkových kategorii na jedné ze závažných lokalizací: obličej, krk, ruce, nohy, genitál.

Popálenina v rámci polytraumatu nebo závažných komorbidit.
Primárně však musí být trauma triáž pozitivní pacient transportován do nejbližšího spádového traumacentra (např. k včasnému operačnímu řešení vnitřního krvácení). 

Inhalační trauma asociované termickým úrazem. 

Zasažení a průchod elektrickým proudem o vysokém napětí.   
Eventuálně po konzultaci s lékařem spádového popáleninového centra primárně směrovat pacienta do nejbližšího/ spádového traumacentra k vyloučení přidruženého poranění.

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV