Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vítejte na stránkách Transfúzního oddělení FN Královské Vinohrady.

Oddělení provádí odběry krve a jejích složek v areálu FNKV. Zpracováváme odběry z odběrových center Hořovice, Jičín a Kadaň. Dále provádíme odběry krevních složek formou aferézy a autologní odběry (autotransfuze) před plánovanými chirurgickými výkony. Jsme také náborovým centrem pro Český registr dárců krvetvorných buněk – Praha IKEM.

Zajišťujeme komplexní zpracování a vyšetření transfuzních přípravků, výrobu standardních i speciálních transfuzních přípravků, jejich skladování a distribuci. Zajišťujeme registraci dárců vzácných krevních skupin jako součást Národního registru dárců. Na oddělení provádíme základní i speciální imunohematologická vyšetření včetně testů kompatibility před výdejem transfuzních přípravků pacientům.

Pro zajištění  potřebného množství transfúzních přípravků pro pacienty je důležité, abychom v databázi měli dostatečný počet dárců krve.

Bohužel, dochází k poklesu dárců krve evidovaných v nemocničních transfuzních zařízeních – z cca 295 tisíc v r.2007 na cca 250 tisíc. Přitom ani v r. 2007 nebyl počet dárců optimální (ten pro zemi velikosti ČR měl dle doporučení WHO činit alespoň 400 tisíc). Stávající počet dárců je dostačující pouze k tomu, abychom pokryli potřeby pacientů, avšak chybí rezerva dárců pro případ mimořádného výdeje krve např. v případě chřipkové epidemie.¹

Je velmi pravděpodobné, že ve svém okolí máte člověka, který ji v životě již potřeboval nebo potřebovat bude lidskou krev – jeden ze tří lidí  v životě potřebuje  transfuzi. A lidskou krev nelze v medicíně ničím nahradit.

Potřebujeme dárce, kteří darují plnou krev, při jejímž zpracování získáme všechny potřebné složky. Jak červené krvinky, které přenášejí kyslík, krevní destičky – nenahraditelné při zástavě krvácení, čerstvou plazmu, potřebnou při masivním krvácení a řadě speciálních výkonů a onemocnění

Výrobky z plazmy odebrané většinově v plazmacentrech, tedy průmyslově vyráběná farmaceutika,  tvoří jen malý díl toho, co  velká nemocnice potřebuje pro své pacienty.

Odebraná plazma slouží jako farmaceutická surovina zpracovávaná v jiných zemích EU – na rozdíl od krve darované v nemocničních transfuzních zařízeních, která pomáhá výhradně konkrétním pacientům ve zdravotnických zařízeních v ČR a kterou nelze ničím nahradit ani zajistit dovozem.

Proto rádi u nás uvítáme každého z vás, stejně jako vaše příbuzné a známé.

 

MUDr. Jitka Bělochová

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV