Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

Vedení kliniky:
Přednosta: MUDr. Jitka Bělochová
Zástupce přednosty:
Mgr. Radana Kofránková

Vrchní laborantka: Bc.Markéta Nováková 

Vrchní sestra: Vladislava Pražáková

Sekretářka: Kristina Šindelářová

Hospodářka: Petra Köttnerová

Dárcovská část - odběry plné krve:
Vedoucí lékař: MUDr. Marcela Greplová

Dárcovská část - speciální odběry:
Vedoucí lékař: MUDr. Marcela Greplová

Laboratoře krevních skupin a imunohematologie:
Vedoucí laboratoře: RNDr. Margita Opravilová, Ph.D.

Laboratoř infekčních markerů
Vedoucí laboratoře: MUDr.Jana Vandasová

Výrobní úsek:
Vedoucí lékař: MUDr. Marcela Greplová

Kontrolní úsek:
Vedoucí úseku: Mgr. Radana Kofránková

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV