Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro laboratoře a zákazníky

Rozsah a dostupnost poskytovaných laboratorních vyšetření jsou uvedeny v Laboratorní příručce Transfuzního oddělení FNKV (TO FNKV).  - viz rubrika Ke stažení 

Přijetí krevních vzorků na vyšetření z externích zdravotnických zařízení je limitováno provozními a technickými možnostmi TO FNKV a také obsahem uzavřených vzájemných smluv.  

Je žádoucí, aby na žádance o laboratorní vyšetření byly i informace o předchozích výsledcích laboratorních vyšetření a také informace o imunohematologické anamnéze a medikaci pacienta. 

Vyšetření v laboratoři speciální imunohematologie jsou prováděna pouze v řádné pracovní době a z kapacitních, provozních a odborných důvodů obvykle až po předchozí telefonické domluvě.  

Laboratoře Transfuzního oddělení FNKV oznamují, že s platností od 12.6.2024 dochází z technických důvodů k dočasnému pozastavení vyšetření "Titrace chladových aglutininů".

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás touto cestou požádat o to, aby žádanky na vámi indikované vyšetření na TO FNKV byly opatřeny i čárovým kódem zahrnujícím rodné číslo/číslo pojištěnce vašeho pacienta.

Tento čárový kód je nezbytný, abychom mohli nově optimalizovat a významně urychlit příjem vzorků a žádanek vašich pacientů na TO FNKV.

Velmi bychom uvítali, kdyby žádanky obsahovaly výše uvedené čárové kódy již od září 2024.

Děkujeme za pochopení

Kolektiv laboratoří TO FNKV

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV