Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

Vedení kliniky
Přednostka: MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA
Vrchní sestra: Mgr. Ilona Bartošová
Sekretariát: Pavla Chromečková

Odborné ambulance:

Pracovní lékařství

Nemoci z povolání

Očkování a cestovní medicína

Praktický lékař pro dospělé

Centrum pro závislé na tabáku

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV