Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výuka

Stomatologická klinika je výukovou bází pro obor stomatologie pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství 3. LF UK. Od r. 2008 probíhá denní bakalářské studium oboru Dentální hygienistka.

Stomatologická klinika se věnuje dalšímu, celoživotnímu vzdělávání zubních lékařů. Je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro postgraduální doškolování lékařů v oboru ortodoncie. Nyní se připravuje pod vedením MUDr. Magdaleny Koťové, Ph.D. na našem akreditovaném klinickém pracovišti po dobu 3 let 6 zubních lékařů ke složení specializační atestace z oboru ortodoncie.   Klinika je také akreditovaným pracovištěm České stomatologické komory v rámci systému celoživotního vzdělávání, a to ve stomatochirurgii a parodontologii.

V odborných aktivitách klinika nadále rozvíjí mezioborovou spolupráci, a to nejen se stomatologickými klinikami v ČR, ale i v zahraničí.

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV