Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

K vyšetření a ošetření ve specializovaných ambulancích je nezbytné lékařské doporučení jiného lékaře, pouze v naléhavých stavech není doporučení třeba. Doporučení také není třeba, pokud je pacient ochoten sám uhradit návštěvu v režimu péče nehrazené ze zdravotního pojištění (například u implantologické či ortodontické konzultace apod.), a to podle ceníku FNKV

Další informace podává sestra v jednotlivých ordinacích. Ordinační hodiny jednotlivých ordinací najdete ZDE.

 


DENTÁLNÍ IMPLANTÁTY

Nahrazování zubů pomocí dentálních implantátů má na našem pracovišti již více než dvacetiletou tradici. Dentální implantáty jsou vyrobeny z titanu, mají tvar drobných šroubků a po zavedení do čelistí plní úlohu „umělých zubních kořenů“. Mohou sloužit k náhradě jednotlivých zubů, skupin zubů nebo při ztrátě všech zubů. Dentální implantáty tak mohou nést jednotlivé pevné korunky nebo pevné můstky nebo mohou sloužit k upevnění celkových snímatelných zubních protéz. Ty pak nazýváme hybridní, protože jsou sice snímatelné, avšak mají vlastnosti pevných, zejména se neuvolňují. Dentální implantáty zavádíme při krátké ambulantní operaci do čelistních kostí při použití místního znecitlivění (lokální anestezie).

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAVEDENÍ DENTÁLNÍCH IMPLANTÁTŮ:

1.      Dobrý celkový zdravotní stav, případná celková onemocnění musí být řádně léčena. Pro implantaci nejsou vhodná období, kdy pacienti trpí vážnými celkovými onemocněními v akutním nebo komplikovaném chronickém stavu.

2.      Dobrý místní stav tkání dutiny ústní včetně sliznice, dásně a čelistních kostí. U čelistí posuzujeme jednak biologické zdraví, ale nezbytný je i její dostatečný objem (výška i šířka). Nezbytná je dobrá pravidelná ústní hygiena. Nevhodné je kouření nad 10 cigaret denně.

3.      Schopnost a ochota pacienta k úhradě implantologické péče přímou úhradou. Podle Zákona č. 48/1997 Sb. není možno hradit dentální implantáty z prostředků zdravotního pojištění. Cena zavedení jednoho dentálního implantátu Straumann© typ „SLA“ je cca 20 000 Kč, kompletní cena za náhradu jednoho zubu pomocí dentálního implantátu je cca 30 000 Kč. Ta již zahrnuje veškerou implantologickou péči včetně aplikace protetického pilíře (2. část implantátu) a kovokeramické korunky. Uvedené ceny jsou pouze orientační a v individuálních případech se mohou měnit podle náročnosti poskytnuté péče, zejména s ohledem na typ použitého implantátu, protetického pilíře a korunky.

V současné době nabízíme švýcarské implantáty Straumann©.

Máme zkušenosti s pomocnými implantologickými operacemi při nedostatečném objemu čelistní kosti:

1.      Aplikace „umělé kosti“ – tzv. biokeramiky (Ostim©, BoneCeramic©),

2.      Přenos vlastní kosti – autotransplantace (v omezeném objemu)

3.      Operace čelistních dutin – sinuslift

 

 

 

Náš lékařský tým pro dentální implantologii byl vyškolen švýcarskými, švédskými a německými specialisty při studijních pobytech v Curychu a Goeteborgu a v rámci mnoha implantologických vzdělávacích akcí pořádaných ve světě, ale i na naší klinice, včetně dlouhodobých programů pořádaných u nás ve spolupráci s Českou společností pro implantologii (ČSI), Německou společností pro implantologii (DGI) a německým institutem zubolékařské implantologie (IZI). Vedoucí týmu primář MUDr. Pavel Hájek je členem Mezinárodního týmu pro implantologii (ITI) a účastní se pravidelně jeho akcí doma i v zahraničí.

V případě zájmu je možno se objednat ke konzultaci o možnostech využití dentálních implantátů k rekonstrukci chrupu v konkrétním případě každého jedince. Cena konzultace je 480 Kč. K objednání je možno volat na telefonní číslo 267 163 288.

 

Další informace na Internetu:

http://www.straumann.cz/pro-pacienty/info

http://www.medicodent.cz/pro-pacienty/

http://likenaturalteeth.com/

http://dentium.com/


Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV