Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Stomatologická klinika je ambulantním zařízením. Koncepčně je členěna podle stomatologických oborů. Poskytuje komplexní  péči, která spočívá v ošetřování pacientů v úzké spolupráci lékařů jednotlivých oborů s cílem dosažení co nejdokonalejší estetické a funkční  rekonstrukce a rehabilitace dutiny ústní. Mimo základní stomatologickou péči zaměstnancům FNKV a 3.LF UK a také pacientům FNKV poskytuje ambulantní péči zdravotně rizikovým (hendikepovaným) pacientům, a to především v rámci jejich přípravy ke kardiochirurgickým operacím. Systematicky je prováděna konsiliární  a LPP činnost v oboru stomatologie pro spádové oblasti FNKV a pro ležící pacienty, včetně rizikových a onkologických pacientů před chirurgickými zákroky.

Velká část péče je věnována  ortodontické léčbě a léčbě dětí a dospělých pacientů s vrozenými vývojovými vadami obličeje (rozštěpy, hemifaciální mikrosomie, syndromy, těžké skeletární vady obličeje) v úzké spolupráci s Klinikou plastické chirurgie FNKV. Od roku 2001 má Stomatologická klinika status Centra pro léčbu obličejových rozštěpů FNKV, uděleného Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Centralizované pracoviště rozštěpových vad pro Čechy a Moravu systematicky pečuje o chrup pacientů od porodu až do dospělosti.Na specializovaném ortodontickém oddělení jsou tito pacienti pod stálou odbornou péčí ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie FNKV.
Na klinice působí od roku 2015 ortognátní chirurgická poradna.

V péči o dutinu ústní jsou užívány postupy za použití nových výplňových materiálů a nových technik. Stomatologická klinika má k dispozici protetickou labolatoř.

Klinika nabízí svým klientům zavádění nitrokostních  dentálních implantátů jako náhradu ztráty zubů. Dentální implantáty se zavádějí na Stomatologické klinice FNKV již od roku 1991. Zavádění do kostní čelisti při ambulantně prováděné operaci v místním injekčním znecitlivění (další informace - viz část "Pro pacienty").

Na klinice probíhá mezioborová spolupráce, a to jak se stomatologickými klinikami v Čechách a na Moravě, tak v rámci zahraničních univerzit. Probíhá zde také postgraduální výuka mladých specialistů v oboru ortodoncie.

Klinika je zapojena do pracovního týmu Traumatologického centra FNKV.

Historie Stomatologické kliniky k nahlédnutí ZDE (PDF; 42 kB)

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV