Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření Ústavu laboratorní diagnostiky a Centra aplikované bioimplantologie FNKV

Ve středu 24. října 2012 byl ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) oficiálně otevřen Ústav laboratorní diagnostiky (ÚLD) a Centrum aplikované bioimplantologie (CAB). Tyto nové subjekty modernizují provoz nemocnice, přispívají k optimalizaci nákladů a v konečném důsledku zvyšují kvalitu poskytované zdravotní péče.

V Ústavu laboratorní diagnostiky byly sloučeny laboratoře pro obory biochemie, mikrobiologie, hematologie, alergologie a imunologie. V těchto oborech se ročně ve FNKV provede zhruba 2,5 milionu vyšetření. Smyslem vybudování centrálních laboratoří je modernizace a automatizace laboratorních vyšetření ve FNKV, což přinese zvýšení jejich kvality a optimalizaci nákladů, zejména odstraněním duplicitních vyšetření. „Sestěhování laboratoří do jedné budovy přináší řadu výhod. Mezi nejvýznamnější patří sdílení nákladů, personální propojení a společné využití techniky. Takto dojde k výrazným úsporám, zvýšení efektivity a celkové modernizaci chodu nemocnice. Ústav laboratorní diagnostiky se zároveň stane zdrojem informací pro vědeckou a publikační činnost ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou,“ říká MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel FNKV.

Důležitý je také přínos medicínský.  Sloučení a modernizace laboratoří povede k postupnému zkracování doby, za jakou lékaři obdrží výsledky laboratorních vyšetření. Léčba pacientů se tím významně urychlí.

Vedle zásadní modernizace linek na laboratorní vyšetření je zmodernizováno i softwarové vybavení. Je zavedena elektronická žádanka na laboratorní vyšetření, jejímž prostřednictvím je zajištěn kontrolní proces nad všemi požadovanými vyšetřeními v rámci FNKV. Elektronické žádanky navíc umožní lepší kontrolu a evidenci pohybu vzorků pro laboratorní vyšetření. Tím se zvýší bezpečnost nakládání se vzorky a sekundárně i kvalita laboratorních vyšetření.

Centrum aplikované bioimplantologie

je zaměřeno na vývoj moderních terapií v oblastech tkáňového inženýrství a somatobuněčné a genové terapie. V centru budou při vývoji nových terapeutických postupů využívány prioritně metody tkáňového inženýrství, tedy kombinace buněk a moderních nanotechnologických materiálů.

Prvními konkrétními výstupy vědeckého vývoje v Centru by měly být například implantáty kostí, implantáty kůží a přípravky pro léčbu nehojících se ran. Tyto implantáty budou až desetkrát levnější než obdobné implantáty z dovozu. Díky tomu se zvýší dostupnost této moderní léčby pro řadu pacientů. Prvními klinikami, které se do činnosti CAB zapojily, jsou Ortopedicko-traumatologická klinika, Klinika popáleninové medicíny a Dermatovenerologická klinika.

„Celosvětově poptávka po léčivých přípravcích z lidských buněk výrazně stoupá. Jsem velice rád, že prostřednictvím FNKV se rozšiřuje síť pro vývoj léčivých přípravků Moderní terapie[1], a  tak pomáhá budovat tento unikátní medicínský obor v České republice a přispívá k mezinárodnímu rozvoji léčivých přípravků, které využívají lidské buňky, což je, dle mého názoru, nejpřirozenější metoda léčby,“ uvedl Ing. Michal Zahradníček, MBA, předseda dozorčí rady společnosti PrimeCell, která je vědeckým partnerem centra.

MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel FNKV dodává:  „Centrum nám umožňuje dále rozvíjet výzkum a vývoj v nemocnici a bude mít pozitivní dopad na hospodaření nemocnice. Aktivity centra vycházejí z potřeb jednotlivých klinických pracovišť nemocnice a jejich dlouhodobých výzkumných plánů. Centrum propojuje nové laboratoře pro vývoj prostředků Moderní terapie a klinická pracoviště s pracovišti dalších partnerů.“


[1] Cílem oboru Moderní terapie (z angl. Advanced Therapy) je léčba akutních a chronických stavů člověka nebo náhrada tkání, především s využitím lidských buněk. Zásadním dlouhodobým vědeckým cílem je prodloužit životnost a funkci lidských orgánů, léčba rakoviny a chronických či degenerativních onemocnění. Cílem je tedy postupné prodloužení lidského života a zvýšení jeho kvality s využitím lidských buněk a jejich jedinečných vlastností. Moderní terapie je mladé interdisciplinární odvětví medicíny, které, zjednodušeně řečeno, spočívá zejména v léčbě pomocí lidských buněk.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV