Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Seznam členů

Seznam členů

Seznam členů etické komise - Ethics committee membership list

Předseda - chairman
MUDr. Martin Herold - primář, Kardiologická klinika FNKV

Místopředseda - Deputy of chairman:
MUDr. Jaroslav Pažout – lékař, Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV

Tajemník a člen - secretary and member:
Dana Kovandová - tajemnice Etické komise FNKV

Členové - members
MUDr. Milan Brychta - lékař, Onkologická klinika FNKV
MUDr. Eva Krpenská - lékařka, Chirurgická klinika FNKV 
MUDr. Nikola  Mejzlíková - lékařka, Interní klinika FNKV 
PharmDr. Lukáš Láznička - vedoucí lékárny FNKV
Luboš Olejár - prezident Svazu pacientů ČR
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. – lékař, Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV
Mgr. Libuše Pešlová - viceprezidentka Svazu pacientů ČR
Mgr. Lenka Turková - vrchní sestra, Hematologická klinika


Platnost od: 01. 01. 2023

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV