Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Rozštěpové centrum

Centrum pro léčbu rozštěpových vad           


Léčba obličejových rozštěpů, jedné z nejčastějších vrozených vývojových  vad, má na naší klinice dlouholetou tradici, započatou již v polovině 30. let  20. století akademikem prof. MUDr. Františkem Burianem. Jeho zásluhou byla v Československu, v roce 1932, jako prvním státě na světě, uznána plastická chirurgie jako samostatný obor. Obohatil léčbu rozštěpů o mnoho nových operačních postupů. V realitu se změnila i jeho vize o centrech multidisciplinární léčby a o mezinárodní spolupráci odborníků.

Statut Centra pro léčbu rozštěpových vad obličeje pro Čechy byl naší klinice udělen MZ ČR v roce 2001. Centrum provádí dispenzarizaci a léčbu rozštěpových vad obličeje od narození až do dospělosti.

Na komplexní léčbě se postupně, v závislosti na postnatálním vývoji, zdravotním stavu a růstu postiženého, podílí specializovaný tým, jehož základ tvoří plastický chirurg, pediatr, anestesiolog, stomatolog (ortodontista), čelistní chirurg, protetik, foniatr, logoped, audiolog, genetik a psycholog.

Rozštěpová vada způsobuje nejen viditelnou vadu v oblasti nosu, rtu a čelisti, ale má i funkční důsledky na polykání dýchání, kousání a tvorbu řeči. I když odstranit vadu současná lékařská věda nedokáže, má léčba vést k co možná nejdokonalejšímu výsledku. Nedostatky ve vzhledu nemocného a vadný mluvený projev (zhoršená srozumitelnost řeči) mohou být příčinou zhoršení uplatnění ve společnosti a snížení kvality života.

Vlastní léčebný protokol začíná momentem narození nemocného a pokračuje do jeho plné dospělosti. Operační léčba rozštěpových vad je prováděna podle klasického protokolu i v novorozeneckém období.

Poradna pro rozštěpy obličeje je na ambulanci č. 2 a 3 v přízemí naší kliniky, pavilonu N a to vždy ve středu mezi 9:00 - 12:00 hod, tel: +420 267 16 3304.

Více informací naleznete ve složce Pro pacienty - Rozštěpy a na webové stránce našeho centra www.rozstepy-centrum.cz

                         

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV