Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

Pregraduální výuka

Radiodiagnostická klinika slouží jako výuková základna 3. LF  Univerzity Karlovy, kromě magisterského studia se klinika podílí i na výuce bakalářských programů.  Pregraduální výuka studentů magisterského studia 3. LF v „Radiologii a zobrazovacích metodách“ začíná na Radiodiagnostické klinice od 3. ročníku, kde klinika pedagogicky vede vlastní předmět „Zobrazovací metody“ a poté se podílí ve výuce prakticky všech klinických bloků až do 6. ročníku. Mimo povinné výuky, klinika odborně pedagogicky organizuje povinně volitelný kurz a volitelný kurz, „Zobrazovací metody v klinické praxi“ a „Základy ultrazvukového vyšetření“, do těchto kurzů se zpravidla hlásí studenti se zájmem o obor Radiodiagnostiky. Pro studenty 3. LF UK vznikla na půdě kliniky učebnice „Základy radiologie a zobrazovacích metod“, na které se odborně podíleli všichni pedagogičtí pracovníci kliniky pod vedení doc. MUDr. Hany Malíkové, PhD.

Specializační výuka

Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro specializační vzdělávání lékařů a to pro specializační výuku teoretické i praktické části oboru „Radiologie a zobrazovací metody“. Pořádá několik specializačních kurzů ročně. Kromě toho umožňuje krátkodobé a dlouhodobé praktické specializační stáže pro externí lékaře. Na půdě kliniky rovněž probíhají oborové atestační zkoušky, které jsou organizovány 3. LF UK.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2018 udělilo naší klinice rozhodnutí o akreditaci pro praktickou část specializačního vzdělávání v oboru „Radiologický asistent – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice“, a to pro všechny odborné moduly.

Postgraduální výuka

Klinika je školícím postgraduálním pracovištěm v oborech „Neurověd“ a „Zobrazovacích metod lékařství“. Klinika nabízí možnost nejen prezenčního postgraduálního studia, ale rovněž možnost kombinovaného studia. Na klinice t.č. studují a pracují 4 PhD studenti s následujícími tématy postgraduálního studia:

MUDr. Michal Holešta: "Studium chování gadoliniových kontrastních látek v lidském organismu".
MUDr. Michal Buk: "Možnosti zobrazení u plicní embolie"
MUDr. Martin Michna:  "Důsledky chronického onemocnění ledvin a jeho léčby na mozek a další tkáně"
MUDr. David Girsa: "CT vyšetření pacientů s polytraumatem - optimalizace vyšetřovacího protokolu"

Další aktivity

Většina lékařů je členem Radiologické společnosti ČLS JEP a Evropské radiologické společnosti. Lékaři Radiodiagnostické kliniky se aktivně účastní řady odborných domácích i zahraničních akcí, kde prezentují odborná přehledová i vědecká sdělení. Přehled odborných publikací lékařů Radiodiagnostické kliniky v časopisech s IF naleznete níže.

  • Publikace za rok 2016 - ke stažení ZDE (PDF; 39 kB)
  • Publikace za rok 2017 - ke stažení ZDE (PDF; 190 kB)
  • Publikace za rok 2018 - ke stažení ZDE (PDF; 453 kB)
  • Publikace za rok 2019 - ke stažení ZDE (PDF; 231 kB)

V knihovně  kliniky jsou, kromě základních příruček a atlasů jednotlivých zobrazovacích modalit,  k dispozici průběžně tyto časopisy:  Radiology, Eurepean Radiology, Česká radiologie, Journal de Radiologie.

  • Poster Karcinom cervixu - ke stažení ZDE (PDF; 1.6 MB)
  • Poster Trauma pankreatu - ke stažení ZDE (PDF; 1.7 MB)

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV