Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Vážená paní / vážený pane,

dovolte mi přivítat Vás jménem vedení Radiodiagnostické kliky na našich webových stránkách.

Radiodiagnostická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) má dlouhou tradici a patří mezi nejstarší kliniky nemocnice.

Základní činností kliniky je poskytování kvalitních převážně diagnostických služeb ostatním klinickým pracovištím FNKV. V součastné době disponujeme širokým spektrem diagnostických metod, které se již dávno neomezují pouze na metody pracující s rentgenovým zářením. Kromě skiagrafického, skiaskopického a angiografického pracoviště, disponuje klinika dvěma spirálními CT přístroji, dvěma přístroji magnetické rezonance o síle pole 1.5T a čtyřmi ultrazvukovými přístroji. Součástí Radiodiagnostické kliniky je Mamodiagnostické  centrum, které patří mezi akreditovaná screeningová mamografická pracoviště. Na screeningovou mamografii se můžete objednat i cestou internetového objednávkového portálu FNKV.

Klinika se rovněž zabývá terapeutickou činností, jako jsou například perkutánní drenáže, biopsie tkání, lokální destrukční metody používané k odstranění drobných nádorů, kořenové obstřiky pod CT kontrolou včetně ozonoterapie, embolizace/chemoembolizace nádorů a dalšími vaskulární výkony včetně terapeutických výkonů na dialyzačních zkratech.

Nedílnou součástí činnosti Radiodiagnostické kliniky je pregraduální teoretická i praktická výuka studentů 3. LF UK i specializační příprava lékařů v oboru Radiologie a zobrazovací metody. Klinika je rovněž školícím pracovištěm postgraduálních PhD studentů v oboru Neurověd a Zobrazovací metody v lékařství. Součástí práce kliniky je i aktivní účast ve výzkumných projektech řešených v rámci České republiky. Vedení kliniky klade velký důraz na kontinuální profesní vzdělávání lékařů kliniky i nelékařských zdravotních pracovníků, zejména radiologických asistentů.

Vážená paní/ vážený pane, na závěr mi dovolte stručně vyjádřit hlavní cíl naší kliniky a to je poskytování diagnostické i terapeutické péče pro naše klienty, tedy pro Vás, na vysoké úrovni nejen odborné, ale i lidské.

Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MHA

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV