Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Průběh odběru

1) ZÁPIS
a)   příchod na TO, odložení věcí v šatně
b)   zápis na kartotéce (zaznamená  ní, kontrola osobních údajů), obdržení dotazníku pro dárce krve (možno          vytisknout a vyplnit doma),   poučení pro dárce   krve   (základní informace o rizikových faktorech, které                mohou ovlivnit kvalitu darované krve a tím ohrozit pacienta)
- podepsáním dotazníku dává dárce souhlas s odběrem, provedením vyšetření a zařazením do  národního registru dárců krve a potvrzuje, že byl řádně poučen a mohl klást otázky, které mu byly zodpovězeny, a že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním stran infekčních onemocnění (provozování prostituce, narkomanie, sex mezi muži...) 

2) VYŠETŘENÍ
a)   odběr vzorku krve na vyšetření krevního obrazu v hematologické laboratoři
b)   konzumace pečiva a čaje v občerstvení, vyplnění dotazníku pro dárce krve – nutné vyplnit pravdivě a          svědomitě, aby nedošlo k ohrožení dárce, ani příjemce
c)   vyšetření zdravotnickým pracovníkem (změření krevního tlaku a pulsu, pohovor o zdravotním stavu a            prodělaných onemocněních)
 - v případě nepropuštění k odběru sdělení důvodu a doporučení dalšího postupu (trvalé/dočasné vyřazení,         délka bloku, podmínky před dalším odběrem, doporučení k praktickému lékaři...)

3) ODBĚR
a)    odevzdání karty dárce na zápise
b)    důkladné omytí odběrové paže mýdlem a vodou v předsálí
c)    posazení (případně položení) na odběrové lůžko na odběrovém sále
d)    dezinfekce odběrového místa
e)    odběr vzorků na virologické vyšetření
f)     odběr 450ml krve do jednorázového plastového vaku (cca 10 minut)
- uzavřený odběrový systém, kontakt se zevním prostředím pouze vpichem jehly do žíly dárce = žádné riziko    nákazy pro dárce
g)    komprese a překrytí místa vpichu 


4) PO ODBĚRU
a)    obdržení poukázky na poodběrové občerstvení, omluvenky do zaměstnání a potvrzení na odečet                z daní v pokladně
b)    občerstvení v našem bufetu dle výběru v ceně obdržené poukázky (70 Kč)
c)    vyzvednutí věcí v šatně, odchod z TO minimálně 30 minut po odběru
- jakékoliv potíže nebo změnu zdravotního stavu během nebo po odběru okamžitě                                        nahlásit pracovníkům TO
- veškerý odběrový materiál (jehly, stříkačky, odběrové sady, zkumavky atd.) je přísně jednorázový, není            potřeba se obávat přenosu infekce
- odebrané množství krve +/- 450ml
- délka samotného odběru +/- 5-10 minut
- čas strávený na TO minimálně 60 minut (dle počtu dárců, prvodárců a dalších okolností)


Možné příčiny zdržení na TO, v těchto případech prosíme o pochopení a trpělivost: 
a)    kumulace většího počtu dárců v krátkém časovém intervalu
b)    větší počet prvodárců (delší evidence, laboratorní vyšetření, lékařská prohlídka i odběr)
c)    opakování patologických nálezů předodběrového vyšetření
d)    řešení zdravotních komplikací jiných dárců u lékaře či po odběru


PROVEDENÁ VYŠETŘENÍ DÁRCE 
1) před odběrem
  a)    krevní obraz (počet červených a bílých krvinek, krevních destiček…)
  b)    u prvodárců orientační vyšetření krevní skupiny
  c)    změření TK
2) po odběru
  a)    virologické testy na přítomnost infekční žloutenky typu B a C, HIV a syfilis
  b)    dovyšetření krevní skupiny
  c)    vyšetření nepravidelných protilátek (vyloučení protilátek proti červeným krvinkám)


- provedená vyšetření nemohou zachytit veškeré zdravotní problémy, dokonce ani výše uvedená onemocnění v brzké době po nákaze (diagnostické okno – vytvoření testovaných protilátek až určitou dobu po nákaze), proto je důležité svědomitě a pravdivě vyplňovat dotazník pro dárce krve a uvést veškeré informace o zdravotním stavu, vyplněné dotazníky se archivují a mohou být zpětně kontrolovány, prosím, mějte na paměti, že jde především o bezpečnost krevních přípravků, kterými můžete místo pomoci uškodit
- od odběru má dárce možnost bez udání důvodů odstoupit v kterékoliv fázi (dodatečné zjištění možnosti ohrožení příjemce = samovyloučení, časové důvody…)
 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV