Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Protikorupční program

Informace o interním protikorupční programu

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady uplatňuje interní protikorupční program, který byl aktualizován na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2016 a služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR“.

Účelem interního protikorupčního programu je zejména předcházení korupčnímu jednání ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, vyřizování oznámení na podezření z korupčního jednání, vyhodnocování a analyzování poznatků zjištěných v rámci realizace interního protikorupčního programu, zajišťování transparentnosti realizovaných činností Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V rámci interního protikorupčního programu je rovněž prověřování dodržování etických kodexů zaměstnanců Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – ETICKÉ KODEXY.

OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ NA KORUPČNÍ JEDNÁNÍ

Oznámení o na korupční jednání lze může podat kterýkoli oznamovatel, tj. zaměstnanec Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jiná fyzická nebo právnická osoba, a to s uvedením své totožnosti nebo anonymně.

Oznámení lze podat písemně, elektronicky prostřednictvím e-mailu, osobně u prošetřovatele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo v případě zaměstnanců rovněž u přímo nadřízeného zaměstnance.

Oznámení by mělo obsahovat:

 • podrobný popis jednání, které podle oznamovatele vykazuje znaky korupčního jednání,
 • označení důkazů nebo konkrétních poznatků nasvědčujících korupčnímu jednání,
 • označení osoby, která se dle oznamovatele měla dopustit korupčního jednání včetně případných dalších osob, kterým by toto jednání mělo přinést finanční přínos nebo nefinanční výhodu.

ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznámení lze podat písemně, elektronicky prostřednictvím e-mailu, osobně u prošetřovatele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo v případě zaměstnanců rovněž u přímo nadřízeného zaměstnance.

Oznámení lze podat:

 • písemně do poštovní schránky určené pro příjem listinných oznámení, schránka je umístěna v sídle Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, zvenku na budově „Q“ u hlavního vchodu – viz Interaktivní mapa areálu a je označena nápisem „INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM FNKV – PROŠETŘOVATEL – PŘÍJEM PÍSEMNÝCH PODÁNÍ“,
 • elektronicky (e-mailem) na elektronické úložiště (e-mailovou adresu): prosetrovatel@fnkv.cz.
 • osobně a to
  • u prošetrovatele – viz dále,
  • zaměstnanci rovněž u svého přímo nadřízeného zaměstnance.

KONTAKTNÍ ÚADJE PROŠETŘOVATELE

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady určil prošetřovateli tyto její zaměstnance:

 1. JUDr. Josef Mach, Oddělení právní, budova L, přízemí, dveře č. 11,
 2. Mgr. Daniela Všetečková, LL.M., Oddělení právní, budova L, přízemí, dveře č. 10.

Kontakt na oba prošetřovatele: prosetrovatel@fnkv.cz

POSTUP PŘI PROVĚŘOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Prošetřovatelé prověřují podaná oznámení. Prošetřování probíhá nezávisle, oznamovateli je zaručena ochrana jeho práv, zejména projeví-li o to zájem, ochrana jeho totožnosti. Oznamovatel bude prošetřovatelem vyrozuměn o výsledcích prošetření oznámení. To neplatí, bylo-li oznámení podáno anonymně.V případě, že v rámci prošetřování oznámení bude zjištěno, že jednání konkrétního zaměstnance Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vykazuje znaky korupčního jednání, bude prošetřovatel postupovat s platnými právními předpisy a interními řídícími akty Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V souvislosti s učiněnými zjištěními bude Fakultní nemocnice Královské Vinohrady realizovat opatření k nápravě.

SEZNAM PORADCŮ

V rámci interního protikorupčního programu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady uveřejňuje Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří – SEZNAM PORADCŮ.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV