Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Program kvality ve FNKV

Za zavádění, udržování a rozvoj systému managementu kvality (dále jen SMK) v organizačních jednotkách odpovídá Řízení kvality úseku náměstka OšP a řízení kvality zdravotní péče, spolupracuje s vedením FNKV a s pověřenými osobami za kvalitu na jednotlivých úsecích FNKV.

Vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení kvality na svých pracovištích. Jedná se o proces, který vychází z odsouhlasené vize, politiky kvality FNKV a desatera FNKV, který má z nemocnice vytvořit:

„Prestižní nemocnici s
Příkladnou péčí o pacienty s
Profesionálním týmem pracovníků s
Přívětivým prostředím a
Podporující kvalitu a bezpečí pro nemocné.“

Politika kvality ve FNKV

Klientská oblast

  • Orientovat svůj hlavní proces na diagnostiku, prevenci, akutní lůžkovou léčbu a následnou ambulantní péči o klienta/pacienta.

  • Zabezpečit kvalitní komplexní péči, její dostupnost v čase a v optimálním rozsahu.

  • Vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta/pacienta s respektováním lidské důstojnosti.

Oblast interních procesů

  • Umět předvídat potřeby klientů/pacientů a rychle reagovat na jejich požadavky s ohledem na nové trendy ve zdravotnictví. Dosáhnout vysokého stupně využití informací a znalostí ve vnitronemocničních procesech.

Zaměstnanci

  • Vytvářet pracovní podmínky, které přitahují loajální zaměstnance a zvýšenou měrou využívat jejich individuální schopnosti, a to jednak ke zvýšení potenciálu úspěšnosti nemocnice a jednak k jeho osobnímu rozvoji.

  • Umožnit odborný a kariérní růst svým zaměstnancům, kteří se ztotožňují s misí, vizí a strategií FNKV s návazností na jejich finanční motivaci.

  • Zabezpečit korektní a spolupracující prostředí v celé FNKV.

  • Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon.

Vedení nemocnice

  • Dlouhodobě dosahovat vyrovnaného hospodaření a finanční samostatnosti. Řízenou investiční politikou zajišťovat obnovu fixních aktiv, podporovat nové logistické trendy, držet krok s vědeckotechnickým vývojem a vylepšovat image nemocnice z pohledu stavební a technologické vybavenosti a s ohledem na vývoj ve společnosti.

  • Usilovat o prestižní postavení mezi nemocnicemi v regionu.

 Součástí zvyšování kvality a bezpečí ve FNKV je rovněž práce s indikátory kvality, které jsou určeny zřizovatelem MZ ČR, vedením nemocnice - celonemocničními indikátory kvality a vedením jednotlivých pracovišť.

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV