Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Operační sály

Operační sály

Klinika disponuje čtyřmi operačními sály; pro velké gynekologické operace, pro laparoskopické operace, sálem pro císařské řezy který bezprostředně sousedí s porodním sálem a zákrokovým sálkem.

Operační sály jsou vybaveny moderní anesteziologickou a operační technikou jako jsou věže pro laparoskopické a hysteroskopické operace a pokročilé nástroje pro zástavu krvácení.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV