Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Pro firmy

Naše pracoviště poskytuje úplné spektrum zákonem předepsaných pracovnělékařských služeb, včetně péče o zaměstnance vysílané v rámci pracovních povinností do zahraničí. Chod kliniky zajišťuje zkušený tým lékařů, sester a dalších pracovníků, v čele s předními odborníky na danou problematiku, kteří se podílejí i na dalších specializovaných odborných aktivitách.

Zaměstnavatelé musí při žádosti o pracovnělékařskou prohlídku postupovat podle zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů - vybavit zaměstnance žádostí o posouzení zdravotní způsobilosti k práci obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách vč. uvedení kategorie dle zvláštního předpisu.
Formulář této žádosti je možní si vyžádat u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Klinika zajišťuje pracovnělékařskou péči např. pro:

  • Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
  • Státní úřad pro kontrolu léčiv
  • Český metrologický institut
  • Auto Jarov s.r.o.
  • ČEZ distribuční firmy a.s
  • Linde Gas a.s.
  • Institut postgraduálního vzdělávání a  řadu dalších organizací. 

Při volné pracovní kapacitě může nabídnout poskytování této péče posílené o zázemí fakultní nemocnice i dalším organizacím.

V případě zájmu se informujte o konkrétních podmínkách na

tel.: +420 267 16 2682, e-mail: malinovaj@fnkv.cz nebo tel.: +420 267 16 3652, e-mail: bartosovai@fnkv.cz

Ke stažení: informativní leták

Časté otázky

Co jsou to pracovnělékařské služby?
Péče o ochranu zdraví před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných nemocí souvisejících s prací.

Musí každý zaměstnavatel zajistit pracovnělékařské služby pro své zaměstnance?
Ano. Zavazuje ho k tomu Úmluva Mezinárodní organizace práce č.161, zákon č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, v platném znění,  prováděcí předpis, vyhláška č.79/2013 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Co konkrétně zmíněné zákony vyžadují?
Povinnost zabezpečit vykonání lékařských preventivních prohlídek všech zaměstnanců, zajistit odbornou činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, provádět pravidelné kontroly pracovišť, zjišťovat vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, zajistit poskytnutí školení první pomoci a další.

Co je to nemoc z povolání, kdo za ni odpovídá?
Nemoc z povolání je odchylka zdravotního stavu vzniklá při plnění pracovních nebo služebních úkolů, kterou lze takto klasifikovat a odškodňovat podle platných předpisů. Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání odpovídá ze zákona zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec pracoval naposledy před jejím zjištěním v pracovním poměru (za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen).

Lze zajistit pracovnělékařské služby na Klinice pracovního a cestovního  lékařství FNKV
a jaké výhody/nevýhody oproti soukromému zařízení by z toho plynuly?
Informujte se o aktuálním stavu pracovních kapacit. Výhodou pracoviště je vynikající odborné zázemí, zkušenosti nejen s klinickou praxí, ale i posuzováním a uznáváním nemocí z povolání. Jako složka Fakultní nemocnice těží z okamžité dostupnosti jiných specializovaných vyšetření. Protože pracoviště není závislé pouze na zisku z provádění pracovnělékařské péče, může na rozdíl od soukromých poskytovatelů nabídnout velmi zajímavé smluvní ceny.

Provádí Vaše pracoviště např. vyšetření pro pracovníky v riziku vibrací?
Samozřejmě provádí, a to jak vyšetření pletysmografické, tak i vodní chladový test.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV