Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Pregraduální výuka

Pregraduální výuka studentů 3. LF UK probíhá v magisterském studiu a ve třech oborech bakalářského studia. Její součástí je vedení studentské vědecké aktivity. Dále klinika zajišťuje výuku studentů bakalářského studia oboru Fyzioterapie Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického.

Vedle standardní výuky všeobecného lékařství pro anglicky mluvící studenty naší fakulty se v rámci pregraduální přípravy účastní stáží a seminářů další dvě skupiny zahraničních studentů. První skupinu tvoří studenti evropského výměnného programu Erasmus, kteří studují společně s anglicky mluvícími studenty naší fakulty. Druhá skupina studentů je organizována IFMSA (International Federation of Medical Students Associations).

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV