Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pracoviště klinické logopedie

Pracoviště klinické logopedie

Pracoviště klinické logopedie poskytuje komplexní péči  hospitalizovaným pacientům s neurogenními poruchami komunikace. Jedná se zejména o pacienty po cévní mozkové příhodě, mozkovém traumatu nebo pacienty s neurologickým onemocněním. Našim pacientům poskytujeme také následnou ambulantní  péči. Cílem logopedické péče je rozvinout komunikační schopnosti daného pacienta v maximální možné míře a ve spolupráci s rodinou zajistit funkční způsob dorozumívání pacienta s jeho okolím.

V rámci logopedické péče na naší klinice funguje také screening a terapie dysfagie (poruch polykání), která je rovněž častým následkem poškození mozku. Indikovaným pacientům zajišťujeme ve spolupráci s ORL klinikou  objektivizační vyšetření FEES (flexibilní endoskopické vyšetření polykání) a následné poradenství ohledně bezpečného polykání.

Nejčastější diagnózy, se kterými se na našem pracovišti setkáváme:

  • Afázie

    Jedná se o narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči (mluvené, čtené i psané). Vzniká po organickém poškození, zpravidla levé mozkové hemisféry a nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory mozku či degenerativní onemocnění. Symptomatika je velice variabilní a zahrnuje v různé míře dysfluenci (neplynulost) řeči, anomii (těžkosti při pojmenování), agramatismy (poruchy gramatické stavby řeči), parafázie (záměny fonémů, slabik, slov), poruchy porozumění, alexii, agrafii apod.

  • Dysartrie

    Motorická porucha řeči, při které je narušena schopnost tvořit artikulovanou řeč. Náleží mezi časté příznaky akutních (cévní mozkové příhody, mozková traumata) i chronických mozkových onemocnění (např. roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, amyotrofické laterální sklerózy aj.). Toto poškození může způsobit parézu, poruchu tonu (svalového napětí) či poruchu koordinace artikulačního svalstva (svalstvo jazyka, obličeje, měkkého patra…). Narušena je síla, rychlost, rozsah, časování a přesnost pohybů pro tvorbu řeči. Ovlivněno může být také dýchání, fonace, artikulace či melodie řeči. Na rozdíl od afázie zde nejsou přítomny poruchy jazyka jako systému, který zahrnuje gramatiku, význam slov apod. a není narušena schopnost porozumění mluvené řeči.

  • Dysfagie

    Dysfagie jsou opět důsledkem získaných neurologických poruch (cévní mozková příhoda, poúrazové stavy, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc apod.) Často provází výše uvedené poruchy řeči. Příznaky poruch polykání jsou neschopnost vůbec polknout, potíže s umístěním a kontrolou jídla v ústech, vypadávání jídla z úst, zbytky potravy v ústech po polknutí, nutnost zapíjet tužší sousta, prodloužená doba jídla, neschopnost přijímat všechny typy konzistence stravy, bolestivé polykání, pocit uvízlého sousta v krku, slinění, kašel až dávení před polknutím, během polykání nebo po polknutí, zvracení, návrat jídla zpět do hltanu, úst nebo nosu, po jídle zvýšený tlak na hrudníku nebo chraptivý, „vlhký“ hlas. Důsledky poruch polykání mohou být velmi vážné, často mohou i vážně ohrozit život pacienta. 

Ordinační hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:00 hodin
Úterý 8:00 - 17:00 hodin
Středa 8:00 - 16:30 hodin

Navigace

Copyright © 2010 - 2019 FNKV