Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Porodní sál

Představení nového porodního sálu:

 

 

 

 

 

 

Registrace k porodu ve FNKV je zrušena

Povinná registrace k porodu je zrušena. Zájemkyně k porodu na naší klinice se mohou dobrovolně registrovat na níže uvedeném odkazu mezi 12. a 34. týdnem těhotenství. Registrace slouží ke komunikaci v případě vzniklých organizačních změn. 

Objednávky FNKV

Před porodem se prosím objednejte ve 34.-35. týdnu těhotenství na povinnou prohlídku (check-in) na níže uvedeném telefonním čísle. V rámci této prohlídky, která proběhne ve 36.-37. týdnu, se s lékařem domluvíte na další těhotenské péči. 

Telefonní číslo k check-in: 267 162 906 (objednávejte se prosím mezi 10-14 hod) 

S sebou si k povinné prohlídce (check-in) prosím doneste: 

  • žádost od gynekologa o převzetí do péče nebo žádost o zaevidování - check -in / dle toho, kam budete chodit dál do poradny /
  • těhotenskou průkazku
  • doklad  totožnosti / OP, pas, ev. doklad o přiděleném RČ /
  • kartičku pojištěnce
  • výsledky všech vyšetření provedených během těhotenství - výsledek ultrazvuku ve 13, 20 a 30 týdnu těhotenství
  • originál  výsledek  krevní skupiny
  • ranní moč

Při vedení prenatální péče a porodů využívá naše porodnice plně výhody klinického pracoviště v kombinaci s individuálním přístupem k přání těhotné ženy a rodičky. Nabízíme možnosti komplexní prenatální péče včetně vyhledávání a včasného řešení vrozených vývojových vad plodu.

Aktuálně bylo naše pracoviště vybaveno moderními CTG monitory Philips Avalon, které umožňují lepší sledování srdeční akce plodu a matky v těhotenství a za porodu. Tyto přístroje též dovolují přesnější monitoraci v případě dvojčetné gravidity.

Na porodním sále je snaha o maximální vstřícnost a ohleduplnost vůči rodičkám. Je možná přítomnost doprovodu k porodu (otec, příbuzný, známý), rodičky se v předporodním období mohou pod dohledem personálu porodního sálu volně pohybovat, jsou k dispozici míče i sprchy. Díky moderním přípravkům je možné opustit klasickou přípravu k porodu klystýry a holením. Maminky nemusí rodit "klasicky" v poloze na zádech, ale na polohovacím porodnickém lůžku v sedě i polosedě, v případě i na boku, dle přání rodičky a dle postupu porodu. Nástřih hráze je prováděn pouze v nutných případech, aby se zabránilo vážnějšímu poranění matky či poškození dítěte. Samozřejmostí je možnost epidurální analgezie při porodu. Kromě epidurální analgezie nabízíme i jiné možnosti úlevy od bolesti, vše je na individuální domluvě rodičky a personálu. Dítě, je-li v pořádku a matka si to přeje, je ihned po porodu položeno matce na břicho, nebo je matce k prsu přikládáno ihned po jeho ošetření.

Doprovod u porodu
Přítomnost otce či jiné blízké osoby u porodu je vítána. Pro zajištění pohodlí našich maminek preferujeme přítomnost 1 osoby u porodu, ve zvláštních případech je možná přítomnost 2 doprovázejících osob. Tyto osoby budou zaškoleny při příchodu k porodu a uhradí poplatek za účast u porodu.

Součástí porodnice je porodnická ambulance, která je rozdělená na ambulanci pro péči o fyziologické těhotné a na ambulanci pro rizikové gravidity. V ambulanci pro rizikové těhotné spolupracujeme i s odborníky jiných oborů (diabetologie, interní medicína, neurologie) v případě, že se jedná o těhotnou s jiným celkovým onemocněním.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV