Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Poradna - nemoc předního seg. oka

 

Poradna pro nemoci předního segmentu oka a refrakční poradna

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, e-mail: pavel.studeny@fnkv.cz
Sestra: Kateřina Špinková, e-mail: katerina.spinkova@fnkv.cz

Hlavním zaměřením poradny předního očního segmentu je chirurgické řešení katarakty a léčba onemocnění rohovky.  Těžiště práce poradny spočívá v diagnostice, konzervativní léčbě, indikaci k operaci a pooperačním sledování pacienta po chirurgických zákrocích na rohovce či spojené s výměnou nitrooční čočky. V posledních letech byl soubor senilních katarakt rozšířen i o velkou skupinu vrozených a získaných onemocnění čočky. Postupným zdokonalováním operační techniky ultrazvukové fakoemulsifikace se kataraktová chirurgie na klinice propracovala až na špičkovou úroveň a umožňuje operovat i velmi komplikované případy. Samozřejmostí je ambulantní operativa katarakty (95% všech operací katarakt), v topické anestezii (98%), s využitím špičkových operačních postupů (fakoemulzifikace 99%) bezstehová chirurgie malého řezu, implantace "měkkých" nitroočních čoček. Nedílnou součástí operativy katarakty - šedého zákalu - je i operace komplikovaných a dětských katarakt, sekundární implantace nitroočních čoček.

Dále můžeme našim pacientů nabídnout za doplatek dle aktuálního ceníku nejnovější možnosti korekce refrakčních vad a vetchozrakosti během samotné operace šedého zákalu. Především se jedná o nitrooční implantáty korigující astigmatismus, multifokální nebo torické nitrooční čočky. Další možností jsou nitrooční čočky asferické, které ještě více zlepšují kontrast vidění, a čočky se žlutým filtrem, které chrání sítnici před škodlivým modrým spektrem světla.

Lékaři:
MUDr. Enkela Hrdličková, Ph.D., e-mail: enkela.hrdlickova@fnkv.cz
MUDr. Magdalena Netuková, Ph.D., e-mail: magdalena.netukova@fnkv.cz
MUDr. Adéla Klézlová, FEBO, e-mail: adela.klezlova@fnkv.cz
MUDr. Yun Min Klimešová, e-mail: yumlin.klimesova@fnkv.cz
MUDr. Deli Křížová, FEBO, e-mail: deli.krizova@fnkv.cz
MUDr. Martina Poláchová, e-mail: martina.polachova@fnkv.cz
MUDr. Ľudovít Veselý, e-mail: ludovit.vesely@fnkv.cz

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV