Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Péče o pacienty je a bude zajištěna

Vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) se ohrazuje proti některým výrokům, které zazněly na brífinku Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) dne 15. února 2013, které lze interpretovat v tom smyslu, že ve FNKV nebude v důsledku nelehké ekonomické situace ve zdravotnictví zajištěna péče o pacienty.

Ředitel FNKV pan MUDr. Marek Zeman, MBA odmítá styl a obsah komunikace, kterou zvolil MUDr. Engel a MUDr. Voleman na brífinku LOK-SČL. „Svými nezodpovědnými výroky vyvolávají neodůvodněnou paniku. Chci požádat pacienty a zaměstnance Vinohradské nemocnice, aby nepodlehli přehnaným tvrzením odborářských předáků. Zdravotní péče je a bude ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady zajištěna, pacienti se nemusejí ničeho obávat.“

Na brífinku LOK-SČL zazněly informace o restriktivních opatřeních ve FNKV, která jsou zavádějící. Byla vytržena z kontextu celého souboru opatření. Ty zahrnují, mezi jinými, omezování investic, zracionalizování provozu a snižování personálních nákladů. I přes velký tlak ekonomické situace, ve které se nachází téměř všechna obdobná zdravotnická zařízení, vyvíjí management FN Královské Vinohrady maximální úsilí, aby restrikce měly co nejmenší dopad na úroveň platů zdravotnického personálu a kvalitu a rozsah zdravotní péče. Ředitel FN Královské Vinohrady říká: „Zvláště v této době, více než kdy jindy, musí všechna zdravotnická zařízení, Vinohradskou nemocnici nevyjímaje, šetřit. Z tohoto důvodu bylo pozastaveno vyplácení odměn a některá lůžka, která jsou relativně méně používána, budou v průběhu roku na různě dlouhou dobu dočasně uzavírána. Šetřit musíme samozřejmě i s výdaji na léčiva a na zdravotnický materiál.“

Zaměstnanci FNKV jsou o úsporných opatření informováni. Ředitel nemocnice osobně navštěvuje kliniky a vysvětluje příčiny a důsledky této nesnadné ekonomické situace. „Činím tak proto, abych zabránil apokalyptickému vnímání situace nejen ve Vinohradské nemocnici, ale v českém zdravotnictví vůbec,“ dodává MUDr. Zeman.

Mgr. Lukáš Matýsek, tiskový mluvčí FNKV

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV