Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážená paní, vážený pane,
vítejte na stránkách Podpůrného a paliativního týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Náš multidisciplinární tým tvoří sestry, lékaři, zdravotně sociální pracovnice a psycholožka, pro které je paliativní péče hlavní pracovní náplní. Dalšími členy týmu jsou kaplan, klinický farmaceut, nutriční poradce a další. Společně poskytujeme specializovanou paliativní péči pacientům se závažným onemocněním a jejich blízkým. Vnímáme jejich komplexní potřeby v oblasti fyzické, psychické, sociální a spirituální a usilujeme o co nejlepší kvalitu života i v situaci pokročilého onemocnění. 
Nemocným a jejich blízkým pomáháme se dobře zorientovat v situaci závažné nemoci, zvládnout obtíže, které tato nemoc přináší, a dělat dobrá rozhodnutí v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta. 
Současné vědecké poznatky ukazují, že paliativní péče je svým zaměřením na kvalitu života prospěšná v každé fázi nevyléčitelného onemocnění a může být poskytována současně s léčbou zaměřenou na prodloužení života. 
Specializovaná paliativní péče je FNKV poskytována hospitalizovaným pacientům na všech klinikách formou konzilia na základě indikace ošetřujícího lékaře. Ambulantní pacienti mohou využít služeb ambulance paliativní medicíny. Úzce spolupracujeme s praktickými lékaři, agenturami domácí zdraotní péče a s poskytovateli paliativní péče v Praze i v okolních regionech. Díky této spolupráci se nám daří zajistit kvalitu a kontinuitu péče o naše pacienty podle jejich přání a preferencí.
Podpůrný a paliativní tým usiluje o to, aby byl nemocným a jejich blízkým dobrým průvodcem nevyléčitelnou nemocí.

MUDr. Adam Houska, vedoucí lékař podpůrného a paliativního týmu

MUDr. Martin Havrda, primář Interní kliniky FNKV a 3. LF UK

Leták ke stažení ZDE
 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV