Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Paliativní a podpůrná péče

Paliativní a podpůrná péče ve FNKV

Proč nemocniční paliativní tým:
Závažné či nevyléčitelné onemocnění s sebou nese zásadní změny v životě člověka.
U pokročilého onemocnění si často klademe tyto otázky:
Jak se bude onemocnění dále vyvíjet a jaké obtíže bude přinášet? Převažuje přínos léčby nad riziky, které léčba obnáší?
Co přinese navrhovaná léčebná intervence nejen krátkodobě, ale i v kontextu celé životní situace nemocného?
Jak je možné předcházet neplánované  hospitalizaci v případě zhoršení stavu?
Pokud se nemoc nedá vyléčit, kolik času zbývá?
Dají se symptomy pokročilého onemocnění, jako je například bolest či dušnost, účinně tišit?
Jak a kde nejlépe pečovat o nemocné v závěru života?
Kam se obrátit o radu či podporu při péči o nemocného blízkého?

S těmito otázkami se na Podpůrný a paliativní tým FNKV obracejí nemocní a jejich blízcí v těžkých situacích.

V pokročilé fázi nevyléčitelného onemocnění je často třeba dělat  důležitá životní rozhodnutí. Podpůrný a paliativní tým FNKV vám může pomoci. Poskytuje odbornou zdravotní péči, poradenské služby a podporu nemocným a jejich blízkým při obtížných rozhodováních, nejen v průběhu hospitalizace v nemocnici, ale i formou ambulantních návštěv v Paliativní ambulanci.

Co je paliativní péče:
Paliativní péče je celostní přístup k lidem se závažnou či nevyléčitelnou nemocí, který si klade za cíl mírnit fyzické, psychické, sociální a spirituální utrpení. Paliativní péče umožňuje člověku žít i s nevyléčitelnou nemocí kvalitní a smysluplný život. Náš tým odborníků může pomoci v časném stádiu nemoci s porozuměním léčebným možnostem či řešením nežádoucích účinků léčby.
V pokročilém stádiu nemoci pomáháme tišit utrpení, vytvořit plán péče v souladu s hodnotami nemocného a nabízíme podporu rodině a blízkým.

Paliativní péče není jen péče v závěru života!
Paliativní péče může zlepšit kvalitu života u lidí se závažnou nemocí již od diagnózy a může být poskytována současně s léčbou zaměřenou na prodloužení života či vyléčení. Současné výzkumy ukazují, že čím dříve je paliativní péče zahájena, tím větší vliv na kvalitu života nemocných má. Paliativní péče nezkracuje život, naopak v některých případech může život prodloužit!

Kdo tvoří náš Podpůrný a paliativní tým FNKV:
-lékaři se specializací v paliativní medicíně
-zdravotní sestry speciálně vyškolené v paliativní péči
-sociální pracovníci
-psycholog/psychiatr
-kaplan
-klinický farmaceut
-pracovník etického poradenství

Co náš Podpůrný a paliativní tým ve FNKV nabízí:
1, Konziliární služba u hospitalizovaných pacientů na všech klinikách a oddělelních FNKV
V úzké spolupráci s ošetřujícími týmy jednotlivých klinik FNKV náš tým zkušených odborníků v paliativní péči nabízí zejména tyto služby:
- prevence a léčba bolesti, dušnosti, nevolností a dalších symptomů pokročilého onemocnění; vždy ve spolupráci s ošetřujícím lékařem nabízíme
- mírnění úzkosti, deprese a psychického strádání nemocných a jejich blízkých
- duchovní péče a pomoc při spirituálním utrpení
- pomoc s objasněním léčebného plánu během hospitalizace v souladu s přáním pacienta a jeho životním postojem
- pomoc se zajištěním zdravotních a sociálních služeb (příspěvku na péči, pečovatelské služby, domácí péče)
 - podpora a péči o pacienty a jejich rodiny v domácím prostředí po propuštění z nemocnice a řešení  případných zdravotních komplikací
 - nastavení plánu péče po propuštění a předcházení neplánovaných hospitalizací
- pomoc při sepsání dříve vysloveného přání
- péče o umírající pacienty, jejich doprovázení, podpora jejich blízkých, zajištění domácí či lůžkové hospicové péče
- péče o pozůstalé

2, Ambulance paliativní medicíny
- pravidelné ambulantní kontroly zaměřené na symptomovou léčbu a plánování péče
- možnost akutní návštěvy při náhlém zhoršení stavu
- telefonické konzultace s pacienty či blízkými
- telefonické konzultace s praktickými lékaři a dalšími ambulantními specialisty

S kým náš Podpůrný a paliativní tým FNKV spolupracuje:
- s ošetřujícím lékařem pacienta
- s praktickým lékařem pacienta
- s agenturami domácí péče
- s domácími a lůžkovými hospici
- s léčebnami dlouhodobě nemocných a rehabilitačními zařízeními
- s domovy pro seniory

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV