Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výuka

Výuka a odborné akce

Klinika zajišťuje výuku mediků 3. lékařské fakulty University Karlovy v celém rozsahu oboru. Pro studenty samoplátce jsou přednášky a praktická cvičení vedeny v anglickém jazyce. Klinika se také podílí na výuce bakalářského studia provádí školící činnost pro audiologické sestry. Pracoviště je plně akreditováno pro postgraduální výuku oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Dne 20.4.2017 proběhnul pod záštitou naší kliniky již XXVI. Otoneurologický kongres pořádaný Otoneurologickou sekcí ČSORLCHHK ČLS JEP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště je plně akreditováno pro postgraduální výuku v oboru ORL, v současné době se přípravují 3 lékaři k vykonání kvalifikační zkoušky z ORL. V oboru postgraduální výuky pak připravujeme velké množství lékařů z oboru všeobecného lékařství, kteří mají předepsánu stáž na ORL.

Mezinárodní sjezdy s otoneurologickou problematikou pak proškolují periodicky stovky lékařů, kteří získávají nejen potřebné znalosti ale rovněž i odpovídající počet kreditů. V oboru pregraduální jsme klinickou základnou 3 LF UK a přípravujeme posluchače 4 a 5. ročníku, navíc mají téměř všichni lékaři s výukovým úvazkem i speciální stáže dle své subspecializace-studenty je opakovaně hodnoceno velmi pozitivně pro přístup ke studentům a pro vysokou pedagogickou a odbornou úroveň. Navíc provádíme i pravidelnou výuku zahraničních studentů v jazyce anglickém.

Všichni lékaři jsou členy odborné společnosti, někteří pak členy mezinárodních vybraných vědeckých sdružení. Účastní se pravidelně i domácích a zahraničních vědeckých podniků. Velmi významné je i publikační aktivita pracovníků ORL kliniky jak v domácích tak i zahraničních odborných časopisech. Pracoviště řešilo několik grantů a vědeckých výzkumných úkolů a záměrů. Audiologické oddělení kliniky provádí rovněž i školící činnost pro audiologické sestry

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV