Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážená paní/vážený pane, 

dovolte, abych Vás přivítal na internetových stránkách Otorinolaryngologické kliniky FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získáte základní informace o klinice a kontaktech na jednotlivé úseky pracoviště.

Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV