Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné ambulance

Seznam odborných ambulancí kliniky a jejich činnost (řazeno abecedně)

V odborných ambulancích jsou vyšetřováni přednostně objednaní pacienti (ev. výjimky jsou uvedeny u popisu činnosti ambulance). Objednání probíhá v návaznosti na doporučení z všeobecné ORL ambulance kliniky nebo na doporučení spádového ORL ev. jiného specialisty. Objednávat lze na telefonním čísle ambulance +420 267 16 2332. Při objednávání prosím uvádějte, zda jde o první vyšetření, kontrolu pro nové obtíže nebo běžnou kontrolu. Vyšetření neobjednaných pacientů je možné pouze pro akutní obtíže.  

Ambulance pro onemocnění slinných žláz

Specializovaná ambulance zaměřená na diagnsotiku a léčbu onemocnění slinných žláz, včetně ultrazvukové diagnostiky a odběru biopsií.Indikaci k vyšetření stanovuje lékař kliniky na základě vyšetření nebo doporučení jiného specialisty.

Ordinační hodiny:

Středa: 8:00 - 12:00 hod.Foniatrická ambulance + sluchadla

Zabývá se vyšetřováním sdělovacích funkcí člověka (hlas, řeč, sluch) a jejich léčbou. Ke kompenzaci sluchových poruch jsou v současné době téměř výhradně přidělována moderní digitální sluchadla v závěsném či zvukovodovém provedení a pacientům je dále poskytováno poradenství během procesu adaptace na sluchadlo. V rámci ambulance probíhá také t
estování kandidátů s jednostrannou hluchotou a jinak neřešitelnou převodní poruchou sluchu před implantací do kosti ukotveného sluchadla (Bone Anchored Hearing Aid - BAHA). 

Ordinační hodiny:

Pondělí: 8:00 - 15:00 hod. 
Pátek: 8:00 - 12:00 hod. Funkční endoskopické vyšetřování polykání (FEES) + Dysfagiologická poradna

Specializovaná poradna pro pacienty s poruchami polykání (dysfagií) kde v týmu otorinolaryngologa a logopeda probíhá endoskopické vyšetření polykání (Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing - FEES) a navazující rehabilitační program vedený logopedem (dysfagiologická poradna). K vyšetření objednává lékař nebo klinický logoped na doporučení lékaře kliniky nebo jiného ORL, neurologa, gastroenterologa popřípadě dalšího specialisty. 

Ordinační hodiny:

Úterý: 13:00 - 15:00 hod.
 Chirurgie spánkových poruch (chrápání a spánkový apnoický syndrom)

Specializovaná poradna zaměřená na diagnostiku a léčbu chrápání a spánkového apnoického syndromu dospělých pacientů. 

Ordinační hodiny: 

Středa: 13:00 - 15:00 hod.Krční endokrinochirurgie (chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek)
 

Specializovaná poradna zaměřená na chirurgickou léčbu onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek (nádorová onemocnění, zbytnění vedoucí k útlaku, hyperfunkce). V návaznosti na doporučení endokrinologem zde probíhá indikace k operačnímu zákroku a navazující pooperační péče. K vyšetření není nutné předchozí objednání, je nutné doporučení endokrinologa. 

Ordinační hodiny: 

Středa: 12:00 - 15:00 hod.Neurootologická chirurgie

Zabývá se chirurgickou léčbou onemocnění vnitřního ucha a sluchově-rovnovážného nervu především pro konzervativními postupy neztišitelné závrati periferní etiologie (např. při Ménièrově chorobě, perilymfatcké píštěli, dehiscenci semicirkulárních kanálků, vestibulární paroxysmii, neztišitelném BPPV), chirurgií lícního nervu (dekomprese a rekonstrukce nervu pro ochrnutí), nenádorových procesů spodiny lební (likvorea, kély) a tumorů spánkové kosti a přilehlých úseků spodiny lební (především vestibulární schwannom/neurinom akustiku, paragangliomy, petrózní cholesteatom, karcinomy ucha a spánkové kosti, sarkomy). Probíhá zde také následná pooperační péče a dispenzarizace jen hlídaných nebo ozařováním léčených pacientů.  


Ordinační hodiny:

Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod.Onkologický dispenzář
 

Je určen pro dispenzární činnost u pacientů po ukončené onkologické léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku. Dále jsou zde (ev. i bez předchozího objednání) vyšetřováni a následně k multioborovému onkologickému indikačnímu semináři směřování pacienti s nově diagnostikovanými zhoubnými nádory hlavy a krku.

Ordinační hodiny: 

Čtvrtek: 12:00 - 15:00 hod.Otochirurgická ambulance

Specializovaná ambulance zaměřená na chirurgickou léčbu zánětlivých onemocnění středouší a spánkové kosti (sanační výkony) a chirurgické zákroky směřující k obnově funkce středoušních struktur a chirurgii sluchových poruch (rekonstrukční výkony). Probíhá zde také následná pooperační péče, čištění trepanačních dutin a konzervativní péče o pacienty s chronickým středoušním zánětem.  

Ordinační hodiny: 

Středa: 13:00 - 15:00 hod. 
Pátek: 8:00 - 9:00 hod.Otoneurologická ambulance

Zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění vnitřního ucha a sluchově-rovnovážného nervu (závrativé stavy, ušní šelest, percepční porucha sluchu).

Ordinační hodiny: 

Pondělí až Pátek: 8:00 - 15:00 hod.

Úterý: 13:00 – 15:00 hod.Tinnitus
Pátek:13:00 – 15:00 hod.Paroxysmální závrativé stavy.Pediatrická-ORL ambulance

Specializovaná poradna zaměřená na léčbu (především chirurgickou) onemocnění nosu, nosohltanu, hrtanu a krku u malých dětí.

Ordinační hodiny:

Úterý: 13:00 - 15:00 hod.Rinologická ambulance
 

Zabývá se onemocněním dutiny nosní a vedlejších dutin nosních, včetně následné pooperační péče.  Dále jsou zde vyšetřováni pacienti indikování k operací pro neprůchodnost slzných cest, endokrinní orbitopatii při tyreotoxikóze, útlak zrakového nervu. 

Ordinační hodiny:

Pondělí: 13:00 - 15:00 hod.Ultrazvukové vyšetření krku a cílený odběr biopsie tenkou jehlou

Specializovaná ambulance zaměřená na ultrazvukové vyšetřování v oblasti hlavy a krku se speciálním zřetelem na vyšetřování uzlinových zduření, diagnostiku nádorů v oblasti krku, diagnostiku onemocnění slinných žláz, štítné žlázy a příštítných tělísek. Dle potřeby je pod ultrazvukovou prováděn cílený odběr biopsie tenkou jehlou (Fine Needle Aspiration Biopsy – FNAB), který umožnuje předoperační cytologickou, biochemickou a ev. mikrobiologickou diagnostiku. Indikaci k vyšetření stanovuje lékař kliniky na základě vyšetření nebo doporučení jiného specialisty.

Ordinační hodiny:

Čtvrtek: 12:00 - 15:00 hod.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV