Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Otorinolaryngologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze je největším ORL pracovištěm v jihovýchodním regionu Prahy. Přirozená spádová oblast tak zahrnuje téměř 400 000 obyvatel.
Pracoviště poskytuje diagnostickou a léčebně preventivní péči nemocí ušních, nosních a krčních nejen ve spádové oblasti, v řadě případů i nad její rámec pro celou Českou republiku. Jde zejména o oblasti neurootologie, neurootologické chirurgie, onkologické a rekonstrukční chirurgie hlavy a krku, nosní a ušní chirurgie. Odborná úroveň, zaměření a pracovní náplň kliniky splňují požadovaná kritéria na pracoviště nejvyššího typu, které poskytuje komplexní péči v souladu s doporučenými postupy a výsledky nejaktuálnějších vědeckých výzkumů. Klinika je zároveň výukovým pre- a postgraduálním centrem a podílí se na řadě vědecko-výzkumných projektů.
Každoročně je na klinice ošetřeno kolem 30 000 ambulantních pacientů. V rámci chirurgické péče bylo provedeno 1800 operačních zákroků z čehož kolem 400 u dětských pacientů.

Ambulantní část.
K ambulantnímu vyšetřování  v prostorách kliniky slouží dvě ambulantní vyšetřovny a dále dva vyšetřovací ambulantní boxy.

Péče o dětské pacienty probíhá v rámci ORL kliniky.

K ambulantnímu vybavení patří vyšetřovací mikroskopy, endoskopy a dále technické zázemí vyšetřování sluchu

(tónová, slovní audiometrie, impedanční audiometrie, BERA, otoakustické emise) a rovnováhy

(elektronystagmografie, stabilometrie Tetrax) a také ultrazvuková diagnostika.

Mimo ambulance s neselektovaným příjmem pacientů jsou v rámci ambulantní péče zřízeny odborné ambulance.
Recentně došlo k rozšíření činnosti speciálních odborných ambulancí a poraden. Při klinice jsou tak zřízeny tyto úseky: ambulance foniatrická, neurootologická, neuroochirurgická, pediatrická-ORL, ambulance pro chirurgii chrápání a spánkového apnoického syndromu, rinologická, otochirurgická, laryngologická a onkologická, ambulance pro onemocnění slinných žláz, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek, a v neposlední řadě ambulance pro polykací obtíže probíhající ve spolupráci s klinickým logopedem. V návaznosti na činnost řady odborných ambulancí probíhá ultrazvukové vyšetřování krku včetně cíleného odběru biopsií tenkou jehlou. V rámci neurootologické ambulance bývá vymezen čas specializované problematice audiologie, ušního šelestu (tinnitu) a záchvatovitých závrativých onemocnění (především Ménièrovy
choroby, benigního paroxysmálního polohového vertiga, vestibulární paroxysmie, syndromu dehiscence horního semicirkulárního kanálku).

Lůžkové oddělení.

V současné době klinika disponuje 35 lůžky, včetně 3 lůžek JIP a 6 dětských lůžek. ORL klinika nabízí pacientům možnost využít nadstandardního ubytování. Nabízíme jeden dvoulůžkový pokoj, který je vybaven samostatným sociálním zařízením, televizí, chladničkou, polohovacím lůžkem a dalším vedlejším nábytkem. Cena nadstandardního lůžka: 1den/ 500,-/ osoba.
Operační sály. 

Ve vybavení dvou operačních sálů jsou dva operační mikroskopy, dvě endoskopické věže, chirurgická navigace, harmonický skalpel, monitoring funkce nervů, radiofrekvenční generátor. Nejmodernější endoskopická věž má unikátní rozlišení 4K, které poskytuje detailní zobrazení tkání důležité pro bezpečné provádění složitých zákroků (např. endoskopické operace v dutině nosní a vedlejších dutinách nosních, endoskopické operace v oblasti očnice a spodiny lební a také minimálně invazivní videoendoskopicky asistované operace v oblasti krku). Endoskopické vybavení umožňuje také provádět NBI vyšetření (specializované vyšetření pomocí filtrovaného světla s přínosem pro časnou a přesnou diagnostiku onkologických onemocnění dýchacích a polykacích cest). Radiofrekvenční generátor je užíván k šetrnému ošetřování měkkých tkání např. kořene jazyka a patra v chirurgii spánkového apnoického syndromu a chrápání, krčních mandlí a nosních skořep při jejich zbytnění. Je plánováno vybavení chirurgickým laserem k provádění moderní endolaryngeální chirurgie a dalších výkonů. 

Prováděné operační výkony.

Na klinice jsou v současnosti prováděny všechny chirurgické výkony v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s výjimkou problematiky středoušních, kochleárních a kmenových implantací, sialoendoskopie a laserové mikrochirurgie hrtanu. Součástí jednotlivých chirurgických programů kliniky jsou i unikátní, vysoce specializované výkony. Jde především o minimálně invazivní videoendoskopicky asistovanou krční chirurgii, chirurgickou léčbu onkologických onemocnění včetně řešení rozsáhlých rekonstrukčních výkonů a neurootologickou chirurgii onemocnění vnitřního ucha, sluchově-rovnovážného (chirurgie závrativých stavů) a lícního nervu a nádorových a jiných patologických procesů spodiny lební. 

 


 

 

 

 


 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV