Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Kontakty

Sekretariát kliniky: +420 267 16 3171, e-mail: orlsec@fnkv.cz
Přednosta: +420 267 16 3500, e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz  
Zástupce přednosty: +420 267 16 2548, e-mail: oliver.profant@fnkv.cz 
Vrchní sestra: +420 267 16 2800, e-mail:
edita.rucharova@fnkv.cz

Ambulance: +420 267 16 2332
Lůžkové oddělení: +420 267 16 2331
Operační sál: +420 267 16 2586 

Kancelář: +420 267 16 2588 (příjem a propouštění pacientů)
Příjmová kancelář+hospodářka kliniky +420 267 16 2588

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV