Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Historie

Historie kliniky

Otorinolaryngologická klinika FN Královské Vinohrady (FNKV) má více než stoletou tradici (Obr. 1).

V roce 1908 doc. MUDr. Otokar Kutvirt (Obr. 2) zřizuje v rámci tehdejší Všeobecné veřejné nemocnice císaře a krále Františka Josefa I ORL ambulatórium. Jsou zde ošetřováni především pacienti hospitalizovaní na ostatních odděleních nemocnice. Operační léčba probíhá v rámci chirurgické kliniky, jde zejména o záněty ucha spánkové kosti, řešení závažných nitrolebních komplikací. Kutvirt zde také provádí chirurgii nádorů hypofýzy.

Po Kutvirtově odchodu do funkce přednosty Otologické kliniky Všeobecné nemocnice v roce 1912 se vedení kliniky ujímá asistent MUDr. Josef Frotzel. V nemocnici pod jeho vedením probíhá ambulantní, konziliární i operační péče. Od roku 1920 již pracoviště disponuje 8 lůžky. V tomto roce je Frotzel jmenován primářem oddělení. Ve funkci setrval až do roku 1938, kdy byl nucen prchnout před nacisty do Ameriky.

Vedení vinohradského ORL oddělení se v listopadu 1939 ujímá doc. MUDr. Vladimír Hlaváček (Obr. 3). Pro českou populaci v průběhu 2. světové války sehrává pracoviště velmi významnou úlohu, neboť ORL klinika ve Všeobecné nemocnici sloužila především němcům. Akademik Antonín Přecechtěl a jeho tým byl přestěhován do nalezince v ulici Ke Karlovou, kde nebylo možné provádět náročnější operace. Oddělení na Vinohradech se pod Hlaváčkovým vedením rozvíjí ve všech směrech. V roce 1940 bylo oddělení rozšířeno o 26 lůžek. Pavilon C, ve kterém se klinika nachází, postupně opouští neurologové a chirurgové. Celkový počet lůžek byl v roce 1943 navýšen na 52 včetně deseti stálých dětských lůžek.

V roce 1952 pracoviště prodělává změnu, neboť v rámci Lékařské fakulty hygienické je ustavena ORL klinika. Prof. Hlaváček byl pak v roce 1955 jmenován řádným profesorem. Má široké zájmy. Věnuje se alergologii, je dlouhá leta předsedou alergologické sekce a později Československé alergologické společnosti. Jeho vědecké práce však zahrnují všechny úseky ORL. Hlaváček byl také neobyčejně zručným a inovativním operatérem. Proslavil se jako průkopník chirurgické léčby otosklerózy. Zprvu prováděl fenestrace kanálků a od roku 1956 mobilizaci třmínku.

V roce 1970 je do funkce přednosty kliniky jmenován prof. MUDr. Vladimír Chládek (Obr. 4). Pod jeho vedením klinika velmi vzkvétá. Věnuje se onkologické chirurgii, kde zavádí peroperační histopatologické vyšetření. Na klinice provádí komplexní operativu onkologicky nemocných včetně četných typů rekonstrukčních výkonů. Zahájil také operativu štítné žlázy. Je zakladatelem moderní české neurootologické chirurgie. Modifikoval Zeissův mikroskop pro ušní chirurgii. Je zde prováděna mikrochirurgie všech ušních nemocí. Věnuje se léčbě nádorů hypofýzy. Také jako první v bývalém Československu operuje mikrochirurgicky translabyrintálním přístupem vestibulární schwannom, radikálně a s uchováním lícního nervu. Rozvíjí také problematiku diagnostiky a léčby Ménièrovy choroby. Prof. Chládek také v letech 1969-1973 vykonával funkci proděkana fakulty a v roce 1973 se stal i předsedou Českoslovesnké ORL společnosti.

V letech 1981-1987 vedl kliniku doc. MUDr. Jaroslav Pihrt, který proslul jako vysoce erudovaný odborník i vynikající chirurg (Obr. 5). Rozvíjel především rinologickou problematiku. V období 1987-1991 působil ve vedení kliniky doc. MUDr. Lubor Kašpárek. Ve funkci primáře kliniky se v období prof. Chládka, doc. Pihrta a doc. Kašpárka vystřídali MUDr. Jaroslav Zelenka a MUDr. Jaroslav Spilka. V roce 1991 byl primářem kliniky jmenován MUDr. Michal Navara a správcem věcí školských doc. MUDr. Vladimír Hofman, CSc..

V období let 1992-2015 byl vedením Otorinolaryngologické kliniky pověřen doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. (Obr. 6). Pod jeho vedením se do popředí dostává především neurootologie a tinnitologie. Na tomto poli se rozvinula spolupráce s četnými předními evropskými ale i zaoceánskými klinikami. Nelze však opomenout rozvoj i dalších odvětví otorinolaryngologie do současné moderní podoby. Ve funkci primáře v období let 1999-2016 působili MUDr. Bohuslav Markalous, MUDr. Ivan Šejna a MUDr. Lukáš Otruba.

V současné době je klinika plně akreditovaným pracovištěm pro obor Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. S výjimkou chirurgické léčby hluchoty pomocí implantátů (BAHA, středoušních, kochleárních a kmenových implantátů) a laserové mikrochirurgie hrtanu a hltanu je prováděna operativa v plném rozsahu včetně super-specializovaných výkonů.Obr. 1.
Všeobecné veřejná nemocnice císaře a krále Františka Josefa I v roce 1902. V centru komplexu se nachází pavilon C, ve kterém je umístěna Otorinolaryngologická klinikaObr. 2. Prof. MUDr. Otokar Kutvirt

 


Obr. 3. Prof. MUDr. Vladimír Hlaváček, DrSc.

 


Obr. 4. Prof. MUDr. Vladimír Chládek, DrSc.

 


Obr. 5. Doc. MUDr. Jaroslav Pihrt, CSc.

 


Obr. 6. Doc. MUDr. Dr. Med. Aleš Hahn, CSc.Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV