Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výuka

Ortopedicko-traumatologická klinika zajišťuje jako univerzitní pracoviště výuku v oboru ortopedie a traumatologie. Výukové aktivity učitelů kliniky jsou zaměřeny na pregraduální výchovu studentů 3. LF UK, postgraduální doktorské studium, specializační vzdělávání mladých lékařů a na podporu odborného růstu sester.

Výzkumná práce probíhá jako součást řešení grantových projektů nebo jako součást postgraduálního studia jednotlivých doktorandů. K prospektivnímu sběru klinického materiálu, který následně slouží k výzkumné činnosti, jsou na klinice vytvořené zájmové skupiny.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV