Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Úvod

Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK byla založena v roce 1985. Po zásadní reorganizaci v roce 2009 a 2010 tvoří  součásti kliniky 4 oddělení standartní péče a jednotka intenzivní péče s celkovým počtem 113 lůžek,  dále operační sály (2 superaseptické, 2 aseptické), ambulantní trakt (4 ortopedické a 2 traumatologické ambulance), rehabilitace a administrativní část.

Klinika zajišťuje komplexní a superkonziliární péči v oblasti ortopedie, a to jak ambulantní, tak lůžkovou s kompletním repertoárem ortopedických operací. Hlavní těžiště činnosti tvoří chirurgie velkých kloubů (kyčel, koleno, rameno, hlezno, loket), včetně endoprotetiky, artroskopických operací a rekonstrukčních operací a kompletní oblast spondylochirurgie.

Klinika je od roku 1999 začleněna do TRAUMACENTRA FNKV a tvoří  spolu s Chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie a resuscitace a Klinikou popáleninové medicíny jeho páteřní součást. V oblasti traumatologie poskytuje klinika superspecializovanou a superkonziliární péči pro spádovou oblast Traumacentra FNKV. 

Personál kliniky tvoří 26 lékařů, 86 všeobecných sester, devět fyzioterapeutek a fyzioterapeutů, pět zdravotnických asistentek a asistentů, šest administrativních pracovnic, 39 sanitářek a sanitářů, sedm ošetřovatelek a ošetřovatelů a dva další zaměstnanci (k 31. 12. 2015).

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2019 FNKV