Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK, jejímž přednostou je prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., byla založena v roce 1985. Po zásadní reorganizaci v roce 2009 a 2010 tvoří součásti kliniky tři oddělení standardní péče a jednotka intenzivní péče s celkovým počtem 83 lůžek, dále operační sály (dva superaseptické a dva aseptické), ambulantní trakt (čtyři ortopedické a tři traumatologické ambulance), rehabilitace a administrativní část.

Klinika zajišťuje komplexní a superkonziliární péči v oblasti ortopedie, a to jak ambulantní, tak lůžkovou s kompletním repertoárem ortopedických operací. Hlavní těžiště činnosti tvoří chirurgie velkých kloubů (kyčel, koleno, rameno, hlezno, loket), včetně endoprotetiky, artroskopických a rekonstrukčních operací a kompletní oblast spondylochirurgie.

Klinika je od roku 1999 začleněna do TRAUMACENTRA FNKV a tvoří spolu  s Chirurgickou klinikou, Klinikou anesteziologie a resuscitace a Klinikou popáleninové medicíny jeho páteřní součást. V oblasti traumatologie poskytuje klinika superspecializovanou a superkonziliární péči pro spádovou oblast Traumacentra FNKV.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV