Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné ambulance

Jsou členěny na Úrazovou ambulanci a Chronickou ambulanci. Na Úrazové ambulanci je nepřetržitý provoz, kde zabezpečujeme péči o pacienty s čerstvým poraněním pohybového aparátu a pacienty s náhlým zhoršením chronických ortopedických onemocnění.

Ambulance úrazová, tel.: +420 267 16 2948, ošetřuje v 24hodinovém režimu úrazy ze spádové oblasti Prahy (městské části 3 a 10) a v rámci Traumacentra závažné úrazy ze spádové oblasti (Praha – městské části 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a polovinu Středočeského kraje – okresy: Praha-východ, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav).

Chronická ambulance umožňuje vyšetření pacientů odeslaných praktickými lékaři a odbornými lékaři z poliklinik či z privátních praxí, jejichž obtíže vyžadují operační léčení. Dále jsou zde sledováni pacienti po operacích až do zhojení či dosažení stavu umožňujícího předání pacientů do následné péče zmíněných praktických a odborných lékařů. Součástí chronické ambulance jsou specializované poradny. Jde zejména o ambulanci pro vady a deformity páteře a další specializované ambulance.

Systém objednávání na Chronickou ambulanci: Pacient s doporučením od praktického lékaře či odborného lékaře se může objednat v kartotéce ambulance osobně nebo telefonicky na tel. +420 267 16 2448 v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV