Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze má tři priority: 1. poskytování léčebně-preventivní péče pacientům FNKV, 2. výuka pregraduálních a postgraduálních studentů 3. LF UK a příprava mladých lékařů v rámci specializačního vzdělávání, 3. vědecko-výzkumná činnost.

Léčebně-preventivní péče je zaměřena na pacienty s ortopedickým onemocněním a pacienty po poranění pohybového aparátu. V rámci péče o pacienty s ortopedickým onemocněním se věnujeme problematice osteotomií dlouhých kostí, endoprotetiky velkých kloubů, deliberačních a stabilizačních výkonů u pacientů se skoliózou, degenerativním a nadorovým postižením páteře, artroskopických operací u degenerativních onemocnění a poúrazových stavů kolena, ramena, hlezna a kyčle, rekonstrukcí statických deformit nohy. Prevence a časná diagnostika vývojové dysplazie kyčelního kloubu (klinická a ultrazvuková) probíhá ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou a Klinikou dětského lékařství, operační léčba pak ve spolupráci s Ortopedickou klinikou 1. LF UK, IPVZ a Nemocnice Na Bulovce a Ortopedickou klinikou dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Péče o pacienty po poranění pohybového aparátu je zaměřena na kompletní ortopedicko-traumatologickou konzervativní a operační léčbu zahrnující osteosyntézu všech typů zlomenin skeletu končetin, pánve a acetabula a stabilizační výkony na páteři ze zadních, předních a kombinovaných přístupů. Naše pracoviště je základní součástí Traumacentra FNKV, které patří mezi největší v republice (1.220.000 obyvatel). Úzká spolupráce s dalšími klinikami Traumacentra se týká především Kliniky anesteziologie a resuscitace, Chirurgické kliniky, Kliniky plastické chirurgie, Urologické kliniky, Kliniky popáleninové medicíny, Radiodiagnostické kliniky, Kliniky rehabilitačního lékařství. Avšak kooperace v rámci Traumacentra zahrnuje i další chirurgická pracoviště v Praze (Chirurgická klinika 1. LF UK a TN, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN) a v nemocnicích našeho regionu (Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Říčany, Nymburk, Mělník, Mladá Boleslav). Následnou péči nám pomáhají zajišťovat vedle Kliniky rehabilitačního lékařství a Léčebny dlouhodobě nemocných naší nemocnice také další zařízení v Praze a jejím blízkém či vzdálenějším okolí s lůžky rehabilitačními (Centrum léčby pohybového aparátu v Praze 9, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže Košumberk, Institut rehabilitace a onkologie Na Pleši, Lázně Bohdaneč, Lázně Poděbrady, Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, Oddělení rehabilitace Nemocnice Pod Petřínem v Praze 1, Revmatologické a rehabilitační oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze 4, Oddělení včasné léčebné rehabilitace Nemocnice Beroun, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze 5, Rehabilitační lůžka v Léčebně Bubeneč v Praze 6, Rehabilitační oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6, Rehabilitační ústav Kladruby, Rehabilitační ústav MediCentrum v Praze 4, Spinální jednotka Fakultní nemocnice Motol v Praze 5, Státní léčebné Jánské Lázně, Vojenský rehabilitační ústav Slapy, Rehabilitační ústav Vršovická zdravotní a.s. v Praze 10 a několik dalších) i lůžky následné a dlouhodobé péče (Klinika na Košíku v Praze 10, Klinika následné péče Zelený pruh v Praze 4, Léčebna dlouhodobě nemocných s intenzivní rehabilitační péčí Nemocnice s poliklinikou Italská v Praze 2, Léčebna Vršovice v Praze 10, Lůžka následné péče Masarykovo sanatorium Dobříš, Lůžka následné péče Nemocnice Český Brod, Lůžka následné péče Nemocnice Humpolec, Lůžka následné péče Podbořany, Lůžka následné péče Vojkov, Městská nemocnice následné péče v Praze 9, Nemocnice na Žižkově v Praze 3, Nemocnice sv. Alžběty v Praze 2, Oddělení následné péče Poliklinika Prosek v Praze 9, Oddělení následné rehabilitační péče Nemocnice Říčany a několik dalších). V roce 2015 tato zařízení převzala k následné rehabilitační a ošetřovatelské péči 967 našich pacientů. Zdravotně sociální intervence proběhla celkem u 1195 pacientů. Na lůžka následné a dlouhodobé péče bylo přeloženo 294 pacientů, na rehabilitační oddělení a do rehabilitačních ústavů 647 pacientů a dalších 26 pacientů do lázní. Agentury domácí zdravotní péče převzaly do péče 62 našich pacientů.

Druhým důležitým pilířem činnosti kliniky je výuka. Klinika je součástí FNKV, která je klinickou, pedagogickou a vědecko-výzkumnou bází 3. LF UK. Hlavní náplní výukové činnosti je pregraduální příprava studentů 3. LF UK studujících v českém i anglickém jazyce v magisterském studiu i v oborech bakalářského studia. V rámci postgraduální výuky je činnost soustředěna na doktorské studium v oborech Experimentální chirurgie a Preventivní medicína a epidemiologie na Univerzitě Karlově, které v současné době studuje 16 lékařů. Specializační příprava je zaměřena na výchovu vlastních lékařů i kolegů z jiných pracovišť a na specializační vzdělávání sester kliniky.

Třetí základní oblastí zájmu kliniky je vědecko-výzkumná činnost. Zkoumání vybraných oblastí ortopedie a traumatologie se věnujeme buď v rámci řešení grantů (v roce 2015 bylo řešeno 10 grantových a dalších výzkumných projektů), nebo při naplňování postgraduálního doktorského studia našich doktorandů. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti prezentujeme v podobě přednášek a písemných publikací. V roce 2015 prezentovali lékaři kliniky 86 přednášek (z toho 15 v zahraničí), publikovali tři kapitoly v monografii, 16 původních časopiseckých prací (z toho 13 v časopisech s impakt faktorem) a 8 dalších publikací.

Navigace

Copyright © 2010 - 2019 FNKV