Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážená paní/vážený pane,

vítáme vás na internetových stránkách Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Klinika je součástí Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Spektrum protinádorové léčby zahrnuje téměř všechny solidní nádory dospělého věku. Lékaři kliniky se podílí na stanovení strategie celé onkologické léčby cestou multidisciplinárních týmů.

Pacientům poskytujeme komplexní onkologickou péči zahrnující léčbu systémovou: cytostatiky - chemoterapií, biologickou léčbu, hormonální léčbu, imunoterapii, léčbu podpůrnou a symptomatickou včetně léčby bolesti. Velmi důležitou léčebnou modalitou v onkologii, které je na klinice věnována velká pozornost, je léčba zářením (zevní radioterapie a brachyradioterapie). Klinika disponuje moderní ozařovací technikou (lineární urychlovač, tomoterapie, automatický afterloading pro brachyradioterapii). Součástí ambulantní péče je i sledování pacienta po léčbě. Klinika disponuje lůžkovým zázemím, které umožňuje hospitalizaci onkologických pacientů.

Klinika se podílí i na výzkumných projektech a klinických studiích. Velmi intenzivně se věnuje výuce studentů 3. LF.

prof. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA
přednostka Onkologické kliniky FN KV a 3. LF UK
zástupce náměstka LPP pro onkologické obory
vedoucí KOC FNKV

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV