Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

Vedení kliniky
Přednosta: prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Zástupce přednosty: prim. MUDr. PharmDr. Jan Dvořák
Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost: as. MUDr. Marián Liberko

Vedoucí fyzikálního oddělení: Ing. Anna Negri
Vrchní sestra: Mgr. Eva Roubíčková
Vedoucí radiologická asistentka: Bc. Hana Dynybylová
Sekretariát: Hana Fomenková


Brachyterapie
Vedoucí lékař: MUDr. Klaudia Grafnetter

Chemostacionář
Vedoucí lékař: MUDr. Markéta Šejdová

Ambulantní část
Staniční sestra: Libuše Žáková

Lůžkové části
Vedoucí lékař: as. MUDr. Jiří Švec, Ph.D.
Staniční sestra oddělení A: Mgr. Monika Gregušová
Staniční sestra oddělení B: Mgr. Marcela Motlíková

Laboratoř personalizované medicíny
Vedoucí: prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.
Zástupce:  Mgr. Katarína Kološtová, Ph.D.


Oddělení klinických hodnocení
Koordinátorky: Ing. Kateřina Havlíková, Bc. Tereza Velkoborská 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV