Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné ambulance

Všechny ambulance Onkologické kliniky poskytují léčbu a dispenzarizaci pacientům se všemi onkologickými onemocněními. Přesto se některé z ambulancí více specializují na uvedené diagnózy.

Ambulantní hodiny jsou zde uvedeny včetně 30 minutové pauzy na oběd.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV