Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Na onkologické klinice FNKV je pacientům s nádorovým onemocněním poskytována komplexní onkologická terapie zahrnující radioterapii (zevní radioterapii, brachyterapii), chemoterapii, imunoterapii, hormonální terapii, biologickou (cílenou) terapii, podpůrnou  a symptomatickou léčbu.

Na onkologické klinice FNKV je každý pacient po celou dobu léčebného procesu v péči svého ošetřujícího lékaře. Tento lékař pacienta na klinice přijímá a seznamuje ho s dalšími možnostmi terapie. Jeho léčbu připravuje, provádí a pacienta během léčby sleduje. Po ukončení terapie je pacient u svého lékaře dále dispenzarizován.

Klinika je vybavena:

  • Lineárním urychlovačem Varian Truebeam, umožňující volumetrickou RT (Rapid Arc) a techniku ozařování v hlubokém nádechu (DIBH)
  • Ozařovacím systémem tomoterapie Tomotherapy HD Series , vybaveným prskucovou gantry s malým lineárním urychlovačem a pneumatickým binárním MLC, který umožňuje ozařování s modulovanou intenzitou svazku technikou TomoHelical a technikou TomoDirect.
  • CT Simulátorem Somaton (SIEMENS)
  • Brachyterapeutickým automatickým afterloadingovým systémem GammaMed plus iX k vnitřnímu ozáření nádoru gynekologických, kožních, anorektálních, některých typů nádorů prsu, bronchogenních tumorů, nádorů jícnu, žlučových cest aj.
  • Cytotoxická chemoterapie je podávána převážně na chemoterapeutickém stacionáři nebo na lůžkovém oddělení.
  • Klinika v současnosti klinika disponuje 30 lůžky a 10 odbornými ambulancemi

V lednu roku 2015 jsme získali statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, jehož výkonnými jednotkami jsou odborné pracovní skupiny (multioborové týmy). V rámci těchto skupin, vytvořených pro jednotlivé diagnózy, rozhodují odborné týmy lékařů o strategii diagnostiky a především o strategii následující léčby.

Historie onkologické kliniky najdete ZDE (PDF; 32 kB).

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV