Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Onkogynekologické centrum FN Královské Vinohrady je v současnosti největším Onkogynekologickým centrem České republiky zapojeným do struktury KOC (Komplexní onkologické centrum) – FNKV. Poskytuje pacientům všech věkových kategorií specializovanou a superspecializovanou diagnostickou, léčebnou a dispenzární péči v celém spektru gynekologických zhoubných nádorů včetně karcinomů prsu. Současně zajišťuje pro tyto ženy komplexní návaznou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Kromě zdravotní péče je součástí aktivit Onkogynekologického centra vědecko-výzkumná práce.

Ve struktuře Onkogynekologického centra FNKV jsou zastoupena všechna pracoviště a kliniky nezbytná pro komplexní zajištění špičkové onkogynekologické péče (Radiodiagnostická klinika, Radioterapeutická a onkologická klinika, Chirurgická klinika, Urologická klinika, Ústav patologie, Klinika anestesie a resuscitace, Klinika plastické chirurgie, Klinika nukleární medicíny, Ústav laboratorní diagnostiky).

Gynekologicko-porodnická klinika je jedním ze 3 pracovišť v České republice, která má mezinárodní akreditaci ESGO. Tato akreditace je uznání vysoce specializovaného onkogynekologického centra, které vydává ESGO (European Society of Gynaecologic Oncology). Znamená možnost provádět nejkomplexnější léčbu onkogynekologických nádorů a školit v rámci Evropy nové onkogynekology. Nyní je v Evropě 75 center, které tuto akreditaci mají. Akreditace je zaměřená na kvalitu péče, výzkum a výuku, dokládat se musí personální a technické vybavení, minimální počty výkonů a zahrnuje celodenní audit jak pracoviště, tak celé nemocnice.

Vybavení Onkogynekologického centra FNKV bylo finančně podpořeno Evropskou unií v rámci realizace projektu IROP Reg. č. : CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005146. Bližší informace ZDE

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV