Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

Vedení kliniky
Přednosta: Doc.MUDr.Pavel Studený, Ph.D., MHA
Zástupce přednosty: Prim. MUDr. Miroslav Veith, Ph.D., MHA
Zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost: MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D

Vrchní sestra: Bc. Zuzana Ludvíková
Sekretariát: Markéta Frolíková

Všeobecná ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Dita Rejholcová, FEBO
Staniční sestra: Bc. Renáta Prášilová

Poradna pro nemoci předního segmentu oka a refrakční poradna
Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA

Vitreoretinální oddělení a makulární centrum
Vedoucí lékař: MUDr. Martin Penčák

Staniční sestra: Bc Zuzana Stiborová

 

Glaukomová poradna
Vedoucí lékař: MUDr. Alina Dana Baxant

Dětská oční ambulance
Vedoucí lékař: MUDr. Renáta Brunnerová, Ph.D.

Histologická laboratoř
Vedoucí lékař: MUDr. Josef Šach

Lůžkové oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. Lucia Lalinská, FEBO
Staniční sestra: Mgr. Dagmar Šaldová

Operační trakt
Vedoucí lékař: MUDr. Jakub Dítě

Staniční sestra: Monika Mandíková

Lionské mezinárodní vzdělávací oční centrum
Sekretariát LECOP: Renata Hajná

Oční tkáňová banka OTB01
Vedoucí lékařka: MUDr. Magdalena Netuková, Ph.D. 
Staniční sestra: Bc. Ivana Vospálková

Oddělení fotodokumentace
Zodpovědný pracovnik: Ing. Patrik Pluhovský, Mgr Lucie Holubová

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV