Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Dita Rejholcová,FEBO, e-mail: dita.rejholcova@fnkv.cz 
Staniční sestra: Bc. Renata Prášilová ,e-mail: renata.prasilova@fnkv.cz

Všeobecná ambulance slouží pacientům z ostatních pracovišť naší nemocnice, jiných zdravotnických  a sociálních  zařízení a dále pro pacienty s akutními očními problémy. Vzhledem k množství pacientů může být čekací doba k vyšetření i několikahodinová.

Ošetření NEOBJEDNANÝCH pacientů BEZ AKUTNÍCH potíží proběhne pouze do naplnění denní kapacity ambulance.

Ze všeobecné ambulance jsou dále pacienti konzultováni se specializovanými poradnami v rámci naší kliniky. 

Naše všeobecná ambulance si ponechává pacienty v péči jenom po nezbytnou dobu, poté je předává s lékařskou zprávou zpět ke spádovému očnímu lékaři.

 

Lékaři:
MUDr. Jan Hamouz, e-mail: jan.hamouz@fnkv.cz
MUDr. Veronika Hátlová, e-mail: veronika.hatlova@fnkv.cz
MUDr. Mária Kizáková, e-mail: maria.kizakova@fnkv.cz
MUDr. Adéla Klézlová, FEBO, e-mail: adela.klezlova@fnkv.cz
MUDr. Aleš Konrád, e-mail: ales.konrad@fnkv.cz
MUDr. Katarína Krivosheev, e-mail: katarina.krivosheev@fnkv.cz
MUDr. Lucia Lalinská, FEBO, e-mail: lucia.lalinska@fnkv.cz
MUDr. Martina Poláchová, e-mail: martina.polachova@fnkv.cz
MUDr. Patrik Rajs, e-mail: patrik.rajs@fnkv.cz
MUDr. Jozef Repovský, e-mail: jozef.repovsky@fnkv.cz
MUDr. Zuzana Širolová, e-mail: zuzana.sirolova@fnkv.cz
MUDr. Ľudovít Veselý, e-mail: ludovit.vesely@fnkv.cz

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV