Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Dita Rejholcová, e-mail: dita.rejholcova@fnkv.cz 
Staniční sestra: Renata Prášilová ,e-mail: renata.prasilova@fnkv.cz

Všeobecná ambulance slouží pacientům z ostatních pracovišť naší nemocnice, jiných zdravotnických  a sociálních  zařízení a dále pro pacienty s akutními očními problémy. Vzhledem k množství pacientů může být čekací doba k vyšetření i několikahodinová.

Ošetření NEOBJEDNANÝCH pacientů BEZ AKUTNÍCH potíží proběhne pouze do naplnění denní kapacity ambulance.

Ze všeobecné ambulance jsou dále pacienti konzultováni se specializovanými poradnami v rámci naší kliniky. 

Naše všeobecná ambulance si ponechává pacienty v péči jenom po nezbytnou dobu, poté je předává s lékařskou zprávou zpět ke spádovému očnímu lékaři.

 

Lékaři:
MUDr. Jakub Dítě, e-mail: jakub.dite@fnkv.cz
MUDr. Adam Ernest, e-mail: adam.ernest@fnkv.cz

MUDr. Lukáš Magera, e-mail: lukas.magera@fnkv.cz
MUDr. Martina Nemčoková, e-mail: martina.nemcokova@fnkv.cz
MUDr. Jan Hamouz, e-mail: jan.hamouz@fnkv.cz
MUDr. Aleš Konrád, e-mail: ales.konrad@fnkv.cz

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV