Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Uveální poradna

Vedoucí lékař: MUDr. Petra Sokačová,  e-mail: petra.sokacova@fnkv.cz

Lékaři: MUDr. Aleš Konrád, e-mail: ales.konrad@fnkv.cz

Uveální poradna poskytuje komplexní péči pacientům se zánětlivým onemocněním uvey (duhovky, řasnatého tělíska a cévnatky). Zabýváme se diagnostikou, léčbou, screeningem a dispenzarizací (včetně pacientů s JIA - juvenilní idiopatickou artritidou) a v neposlední řadě mezioborovou spolupráci v případě systémového onemocnění.

Vyšetření pouze na základě předchozího objednání.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV