Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Od roku 1991 až do září roku 2017 byl přednostou oční kliniky FNKV Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. 
Od září 2017 je přednostou Doc.MUDr.Pavel Studený, Ph.D., MHA, který v předchozích letech působil jako primář kliniky.

Klinika pod jejich vedením zaznamenává dynamický rozvoj především v oblasti nitrooční mikrochirurgie. Úspěšně pracuje oční tkáňová banka, která je členem světové sítě IFEB. V plném provozu je mimo jiné centrum refrakční chirurgie a vitreoretinální centrum. V roce 1997 vzniká fotodokumentační oddělení, zabývající se především digitální formou zobrazení, technikou jeho dalšího zpracování a přenosu. V nedávné době byla dokončena výstavba výukového centra pro Východní Evropu, zahrnující rovněž rekonstrukci a rozšíření ambulantního traktu, v roce 2001 proběhla rozsáhlá rekonstrukce operačních sálů.

Pod vedením Doc.Studeného pracuje tým lékařů, z nichž každý je kromě všeobecné oftalmologické praxe úzce specializován. Všichni jsou členy České oftalmologické společnosti a jednotlivých odborných společností. Řada z nich udržuje členství v renomovaných zahraničních oftalmologických organizacích a společnostech. Odborné znalosti a zkušenosti získala většina z nich nejen v podmínkách místních, ale i na stážích v zahraničí. Klinika si klade za cíl provádět dostupné operační techniky na světové úrovni a sloužit jako výukové pracoviště očního lékařství.Od června 2000 je na klinice umístěna katedra oftalmologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Moderní operační postupy užívané na operačním sále umožňují provádění velké části operací bez nutné hospitalizace a pacienti s doprovodem mohou bezprostředně po operaci opustit kliniku.

Vědecko-výzkumná a publikační činnost kliniky je zaměřena na zavádění nejnovějších operačních postupů, refrakční chirurgii a problematiku očních zánětů a provádění klinických studií.

Z historie:

Okresní nemocnice na Královských Vinohradech byla otevřena 11. května 1902.

Pravidelné oční vyšetření bylo v naší nemocnici prováděno od roku 1917 konziliářem pro choroby oční a později prvním přednostou prof. MUDr. Josefem Janků (nar. 30.6.1886 v Chrastavci u Svitav, zemř. 1963). Se vznikem lékařské fakulty a s tím souvisejícím vznikem fakultní nemocnice v roce 1952 se stává oční oddělení klinikou a prof. Janků zůstává přednostou do roku 1959 kdy odchází do důchodu. Prof. Janků se proslavil objevením oční toxoplazmózy (Časopis lékařů českých 1923).

V období od roku 1959 do roku 1978 vedl oční kliniku prof. MUDr. František Vrabec, DrSc. (nar. 1.10.1911), který je celosvětově známým očním histopatologem a srovnávacím očním histologem. Jeho mikrofotografie jsou bohatě reprodukovány v prestižních publikacích své doby, je rovněž znám svými prioritními histologickými objevy v oblasti komorového úhlu. Třetím profesorem této kliniky byl prof. MUDr. Jan Kolín, DrSc. (nar. 2.2. 1925 v Brně) byl jmenován přednostou 1978, odchází do důchodu 1991. Pod jeho vedením se na klinice zavádí tehdy nejmodernější postupy diagnostické (např. fluorescenční angiografie) či mikrochirurgické.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV