Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Zajímavé odkazy

Návštěvy ve FNKV

Od pondělí 14. března 2022 je zrušen plošný zákaz návštěv na lůžkových odděleních nemocnice.

Při lokálně zhoršené epidemiologické situaci na pracovišti mohou vedoucí pracovišť zákaz návštěv opět obnovit.

Na standardních lůžkových odděleních jsou návštěvy povoleny za následujících podmínek:

  • bez příznaků respiračních onemocnění (např. COVID-19)
  • doporučujeme nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy
  • při příchodu na oddělení návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou
  • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, umožňuje-li to stav pacienta
  • návštěva ve vícelůžkovém pokoji na oddělení probíhá za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.

Oddělení intenzivní a pooperační péče:

  • o vhodnosti návštěvy rozhoduje ošetřující lékař, režim návštěvy se pak řídí výše uvedenými podmínkami

Návštěvy u pacientů v izolačním režimu:

  • dodržují nastavená protiepidemická a izolační opatření
  • návštěva není povolena u pacientů s diagnózou COVID-19, výjimky povoluje ošetřující lékař

Aktuální informace

05.10.2022 | Týden vědy a memorandum vinohradských institucí

V předchozích dnech proběhla ve FNKV jedinečná akce pod taktovkou profesora Touška, náměstka pro vědu a výzkum FNKV. Poprvé se setkali vědci z řad FNKV, 3. LF UK a SZÚ, aby spo...

22.09.2022 | Běh a procházka pro miminka do dlaně

1.5.2022 proběhla akce Běh a procházka pro miminka do dlaně, kterou organizovala nezisková organizace Nedoklubko (ředitelka Lucie Žáčková). Tato organizace podporuje i naše Neonatol...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV